V Praze začala konference k financování měst a obcí

V Praze začala dvoudenní Celostátní finanční konference, na níž se sešly stovky starostů z celé ČR. Chybět nebudou ani ministři, jejich náměstci a další zástupci státu i samosprávy. Zazní na ní informace týkající se financování a hospodaření měst a obcí, veřejných zakázek, řízení a kontroly veřejných financí, registru smluv, dražeb či evropských dotací. Konferenci pořádá Svaz měst a obcí ČR. Účast na konferenci mimo jiné přislíbily ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. "Dvoudenní akce se každoročně účastní více než tři stovky starostů, primátorů a lidí, kteří mají na radnicích na starosti ekonomiku. Obce jsou totiž dlouhodobě podfinancované, mají nedostatek peněz na výkon státní správy, realizaci veřejného opatrovnictví, sociálních služeb aj. Samosprávy rovněž bojují za zachování poštovních služeb na venkově," uvedl předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl.