Vědci budou diskutovat o české literatuře 19. století

Odborníci z Česka, Německa a Rakouska budou v příštím týdnu v Českých Budějovicích diskutovat o české literatuře předminulého století. Vědecké setkání je součástí tříletého projektu věnovaného nadnárodním kontextům české literatury 19. století. Konference, kterou pořádá katedra bohemistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, navazuje na dlouhodobou spolupráci této univerzity s bohemistickými pracovišti a odborníky z Akademie věd ČR, filozofických fakult Masarykovy univerzity a Univerzity Karlovy a univerzit ve Vídni, Postupimi, Berlíně, Drážďanech, Marburku, Řezně a Mnichově. V tématech příspěvků, které zaznějí na konferenci, se objevují jména autorů jako Jan Neruda, Boleslaw Prus, Heinrich Heine, Jan Kollár, František Ladislav Čelakovský, Karel Jaromír Erben či Jaroslav Vrchlický. Obsah dalších referátů napovídají jejich tituly - Překlady německé zábavné prózy v procesu formování novočeské beletristiky a její čtenářské základny, Česká veselost či Dějiny národa jako romantický příběh.