Vědci ze zlínské univerzity zkoumají využití zbytků z kapra na želatinu

Vědci z Fakulty technologické zlínské Univerzity Tomáše Bati zkoumají možné využití zbytků vzniklých při zpracování kapra obecného. Vedlejší produkty, jako jsou hlavy, šupiny, kosti, ploutve, kůže, se nevyužívají, tvoří přitom až polovinu hmotnosti ryb. "Snažíme se za použití environmentálně šetrných metod o jejich zpracování na využitelné produkty, jsou to konkrétně želatiny a hydrolyzáty," řekl Pavel Mokrejš, který je v čele výzkumného týmu. Želatina má široké uplatnění, zejména v potravinářství, farmacii či kosmetice, poptávka po ní roste.

"Mnoho závodů na zpracování ryb se recyklačními technologiemi nezabývá, odpadní vody se vypouští do vodního prostředí a pevné látky končí na skládkách a veterinárních asanačních ústavech. V obou případech se jedná o zátěž pro ekosystém a plýtvání surovinami, které obsahují cenné nutriční složky," uvedl Mokrejš. Technologii má výzkumný tým patentovanou, usiluje také o mezinárodní patent.