Vietnamci mají v ČR platit pojištění, ale mnozí to nedělají

V České republice žije téměř 35.000 Vietnamců a měli by si platit zdravotní pojištění. Předseda Česko-vietnamské společnosti Marcel Winter odhaduje, že zdravotní pojištění si ale platí přibližně jen 40 procent z nich. Důvodem podle jeho názoru není snaha nezaplatit, ale nedostatečná informovanost a jazyková bariéra. Svaz připravil několik setkání zástupců vietnamské komunity se zástupci pojišťovny a propagační materiály ve vietnamštině. Svaz chce také vydat brožurku, v níž budou ve vietnamštině základní výrazy, s nimiž se mohou cizinci ve zdravotnických zařízeních setkat, a slovníček, který jim umožní popsat lékařům zdravotní potíže. Pojištění Vietnamcům a dalším cizincům ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, poskytuje pouze Pojišťovna VZP, a.s. Její ředitel Robert Kareš ČTK řekl, že klientům nabízí dlouhodobé smluvní pojištění, které je téměř shodné s pojištěním českých občanů, a krátkodobé smluvní pojištění pro případ neodkladné zdravotní péče. Cena ročního pojištění pro dospělé se pohybuje v rozmezí od 10.000 do 20.000 korun. Pojištění dětí je levnější. Pojištěnci získají nárok nejenom na ošetření v případě nemoci, ale i na preventivní prohlídky a očkování. Podle Kareše je cizinecká policie oprávněna kontrolovat potvrzení o zdravotním pojištění. Předseda Svazu Vietnamců v ČR Tran Viet Hung ČTK řekl, že se Vietnamci, pokud mají potvrzení o zdravotním pojištění, nesetkávají s neochotou zdravotníků a mohou se nechat ošetřit u obvodních lékařů, specialistů i v nemocnících. Ve Vietnamu podle něho existuje dobrovolné sociální i zdravotní pojištění, působí tam vedle státních i zahraniční komerční pojišťovny. Ze zákona může pojištění cizinců poskytovat pouze Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP). Vzhledem k tomu, že nebylo zcela zřejmé, zda VZP může i po vstupu ČR do unie v rámci jednoho veřejnoprávního subjektu provozovat i komerční pojištění, vznikla k 1. květnu 2004 dceřiná společnost Pojišťovna VZP, a.s., uvedl Kareš.