Vláda schválila plán prevence domácího a sexuálního násilí s kroky do roku 2026

Vláda schválila plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí s opatřeními do roku 2026. Informovala o tom na svém webu. Podle dokumentu by se do konce příštího roku měla nastavit síť služeb pro oběti a ohrožené. Přibýt by měla krizová lůžka či místa v utajených azylových domech. Stát by měl zajistit také nepřetržitý provoz krizové linky. V dalších letech by měla vzniknout i specializovaná centra pomoci pro znásilněné. Dostupná by měla být terapie pro násilné osoby. Uzákonit by se měla nepřípustnost fyzických trestů u dětí.

Téměř stostránkový materiál s 25 opatřeními připravil vládní odbor rovnosti žen a mužů s výborem pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách. Dokument navazuje na podobné plány a strategie z minulých let. Soustředí se na tři oblasti - prevenci, ochranu obětí a systém péče. Podle autorského týmu i přes pozitivní změny "dlouhodobě přetrvávají nedostatky" v ochraně a pomoci. Podle doporučení Rady Evropy není pomoc v Česku dostupná a potřeba by bylo až o 3000 lůžek víc.

V ČR neexistují centra pro oběti sexuálního násilí. Vzniká první. Další by se měla zřídit za dotace z EU a norských fondů. Systém jejich stálého financování se má pak nastavit do roku 2026. Stát má zajistit i provoz nonstop krizové linky, dosud ji platí norské fondy.