Vládní cenu Česká hlava získá virolog Jan Svoboda

Kabinet Petra Nečase nominoval na Národní cenu vlády za vědeckou činnost virologa Jan Svobodu. Rada pro výzkum, vývoj a inovace vybrala kandidáty ze čtrnácti návrhů, které shromáždila k 30. červnu společnost Česká hlava. Premiér Nečas sdělil řekl, že Jan Svoboda je vynikajícím vědcem se světovým renomé. Profesor Svoboda z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd se zasloužil o objasnění životního cyklu retrovirů. Patří k nim především HIV a viry vyvolávající zhoubné bujení (rakovinu). Objevil také reverzní transkripci, což je proces, pomocí kterého tyto viry přepisují svůj genom do podoby dvouřetězcové DNA a tu pak začleňují do chromosomu hostitelské buňky. Za tyto objevy byla udělena Nobelova cena a laureáti uváděli Jana Svobodu jako osobnost, která měla tuto cenu také sdílet. Vzhledem k situaci v komunistickém Československu to prý nebylo možné. Jde tedy o vědce nejvyšší mezinárodní třídy. Jeho přínosy se dalekosáhle využívají v medicíně. Vláda uděluje Národní cenu Česká hlava za mimořádné výsledky dosažené při vědeckém výzkumu od roku 2005. Cena je dotována milionem korun.