Vlastivědné muzeum v Olomouci otevře výstavu mapující nářečí v různých koutech Česka

Kriticky ohrožené jevy našich nářečí je název výstavy, kterou v květnu otevírá Vlastivědné muzeum v Olomouci. Půjde o multimediální expozici, která návštěvníkům odhalí rozdíly mezi nářečími českého jazyka, chybět nebudou ani záznamy již zaniklých nebo velmi vzácných nářečních jevů. Výstava se opírá o moderní audiovizuální a interaktivní prvky, čelné místo zaujímají na expozici mapy. Zájemci na výstavě najdou 40 nářečních map vytvořených na základě dat z dotazníku pro výzkum českých nářečí z přelomu 60. a 70. let 20. století.

Výstava se koná u příležitosti 70. výročí existence dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně, které se jako jediné akademické pracoviště v Česku dlouhodobě věnuje systematickému zkoumání dialektů.