Středoevropské fórum v Olomouci je vážně ohroženo

Čtyři roky se v Olomouci připravuje unikátní ambiciozní projekt tzv. Středoevropského fóra. Má to být insitutce v pozoruhodné novostavbě v centru Olomouce, která se bude zabývat výtvarným uměním zemí střední Evropy a bude pomáhat k hledání identity tohoto regionu. Olomoucké muzeum už zaplatilo 44 milionů za výkup pozemků a nákup sbírek pro budoucí institutci. Po čtyřech letech náročných příprav ale projekt neuspěl s klíčovou žádostí o finanční podporu z Integrovaného operačního programu. Jak mi řekl ředitel olomouckého Muzea umění Pavel Zatloukal, Středoevropské fórum právně existuje, ale v provozu není a jeho otevření je nyní vážně ohroženo.

"Máte pravdu ta instituce existuje. My máme Středoevropské fórum ve zřizovací listině, takže to je samozřejmě v pořádku. Existuje dokonce i budova, to znamená starý objekt, ve kterém by se mělo něco ze Středoevropského fóra rovněž odehrávat, ale předpokládali jsme, že z evropských peněz, o které jsme soutěžili, by měla být jednak postavena novostavba a jednak rekonstruována ona stará budova. A vznikl by tedy jakýsi celek - staronový areál."

A jak je to s těmi penězi?

"My jsme byli před 4 lety vyzváni ministerstvem kultury - to tehdy začalo připravovat projekty za zhruba 7 miliard korun, které měly jít do české kultury - abychom se tímto projektem soutěže taky zúčastnili. Bohužel pro nás jsme se ocitli až v poslední kategorii, kde kvůli různým neblahým okolnostem nakonec zůstalo jen velmi málo peněz, takže teď v té poslední soutěži už nebylo téměř ani na jeden projekt. Museli jsme to, co připravujeme, zredukovat, ale přesto bychom se do toho vešli - ale neuspěli jsme."

Foto: Muzeum umění Olomouc
Jak se to stalo? Je to tím, že jste ten projekt redukovali? Nebo tam byly i jiné okolnosti?

"Těch okolností může být hypoteticky velká řada. To, co víme pozitivně, proč jsme neuspěli, byl expertní posudek, který ministerstvo kultury nechalo vypracovat na náš projekt nikoli z obsahového hlediska, ale z hlediska naprosto formálního. Abych byl stručný a snad i pochopitelný: jedním z ústředních problémů těch formalit bylo, že se tam nesmí vyskytovat veřejná podpora. To zanamená, že nesmíme vytvářet konkurenční prostředí, ale jsem přesvědčen, že došlo k nedorozumění, protože představa konkurence kulturních institucí je podle mého hodně paradoxní, ne-li absurdní."

Foto: Muzeum umění Olomouc
I kdybyste uspěli, získali byste asi jen menší část prostředků. Čili tak jako tak byste se ocitli před otázkou, jak celou věc financovat.

"Ne, my jsme do té soutěže šli s tím, že už jsme peníze přepočítali a redukovali, takže jsme šli s přesnou částkou, za kterou by bylo možné to celé uskutečnit."

A to je kolik?

"470 milionů korun. Původní částka byla 500 milionů."

Teď tedy, co bude dál? Peníze jste nedostali. A tato suma je dost značná na to, aby se peníze jen tak našly ve spořivém českém rozpočtu.

Foto: Muzeum umění Olomouc
"Máte pravdu, těžko si představit, že by někdo v dnešní situaci dal kulturní instituci jen tak téměř 500 milionů korun. Na to téma bude velká schůzka ministra kultury, jeho náměstků, hejtmana olomouckého kraje, olomouckého primátora, rektora olomoucké univerzity a možná i některých poslanců, kteří se budou zamýšlet, jak z toho ven. Já bych ale přece jenom rád poznamenal, že ten náš neúspěch v soutěži považuji více méně za nedorozumění. Pokud rozumíme tomu expertnímu posudku, který je velmi těžce srozumitelný, ač byl napsán česky...

Nabízí se otázka, jestli ten posudek považujete za účelový.

"To si netroufám tvrdit. Doufám, že účelový nebyl. To by bylo opravdu dost pozoruhodné na to, že jsme byli ministerstvem kutlury vyzváni, na to, že jsme ve spolupráci s ministerstvem (jsme nakonec jejich příspěvková organizace) na tom léta spolupracovali i nakonec na to, že než jsme do té soutěže šli, tak to pochopitelně prošlo kontrolou ministerstva kultury."

Foto: Muzeum umění Olomouc
A co tedy budete teď dělat?

"Pokračujeme v tom, co jsme začali už před 4 lety, to znamená dáváme dohromady díla, která by měla být vystavena ve stálé expozici, archiválie a všechny ostatní věci no a kromě toho se budeme zabývat řešením té kardinální otázky, co dál, aby se to mohlo uskutečnit."

Máte nějaké alternativy nebo alespoň směry úvah?

"Samozřejmě alternativy máme, ale jsou v naprosto obecné rovině, protože ten výsledek jsme se dozvěděli teprve před týdnem. Řeknu to stručně, jsou tři alternativy: Zázrak, kompromis nebo nic."