Výbor dobré vůle za 30 let přerozdělil 791,8 milionu korun

Na pomoc lidem se zdravotním či sociálním znevýhodněním za 30 let své existence přerozdělil Výbor dobré vůle-Nadace Olgy Havlové 791,8 milionu korun. Olga Havlová založila Výbor dobré vůle 12. dubna 1990, o dva roky později dostal přidružený název Nadace Olgy Havlové. Součástí činnosti nadace je také Cena Olgy Havlové udělovaná osobnostem, které se i přes svůj zdravotní handicap aktivně angažují v pomoci ostatním znevýhodněným. ČTK o tom informovala Jana Taušová z Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

"V duchu odkazu své zakladatelky reagujeme na aktuální potřeby ve společnosti a pomáháme, kde je nejvíce potřeba," uvedla ředitelka Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové Monika Granja. Nadace Olgy Havlové například 25. března rozhodla, že zaplatí ze svého Fondu podpory seniorů, který otevřela v reakci na nouzový stav, 11 neziskovým organizacím dohromady přes 380.000 korun. Cílem grantového řízení je podpořit terénní sociální služby určené zejména pro seniory, aby nezůstali doma v izolaci bez přísunu potravin, léků či zdravotní pomoci. Fond podpory seniorů bude omezen na období mimořádných opatření vlády.