Výstava odhaluje osudy českých Židů zavlečených do Běloruska

Osudy českých Židů zavlečených do běloruských ghett a vyhlazovacích táborů odhaluje výstava Židovského muzea v Praze v Galerii Roberta Guttmanna. Tábory vyrostly za druhé světové války na mnoha místech obsazené východní Evropy, dnes jsou jejich jména téměř zapomenuta. Cílem výstavy je připomenout temnou historii. Představuje tři hlavní místa, kam byli čeští Židé deportováni. Jde o ghetto v Minsku, vyhlazovací tábor v Malém Trostinci a železniční zastávku v Baranoviči. Za pouhý rok, od října 1941 do října 1942, bylo do táborů v Pobaltí, Polsku a Bělorusku deportováno téměř 50.000 Židů, přežilo jich 549. Na výstavě si lidé mohou přečíst svědectví čtyř vězňů doplněná o výpovědi příslušníků SS a místních kolaborantů. "Tato výstava je takovým symbolickým náhrobkem pro oběti, které skutečný hrob většinou nemají," řekl vedoucí oddělení pro dějiny holokaustu z Židovského muzea v Praze Michal Frankl.