Výzkum: Třetina Čechů a Češek nemohla přes čtvrt roku najít práci

Každý třetí Čech či Češka nemohli někdy v životě déle než čtvrt roku sehnat práci. Čtvrtina z nich se do podobné situace dostala opakovaně. Častěji místo neúspěšně hledaly ženy než muži. Vyplynulo to z květnového výzkumu agentury DEMA, s nímž novináře seznámila ředitelka společnosti Bohumíra Jozífková. Analýza je součástí projektu na slaďování rodinného a pracovního života, financovaného EU z programu EQUAL. Vzdělanější lidé mají podle Jozífkové s nezaměstnaností zkušenosti jen ojediněle, často se s ní naopak potýkají lidé z chudšího prostředí.

Déle než čtvrt roku bez práce se ocitly téměř dvě pětiny žen starších 18 let. Marné hledání práce zná čtvrtina Češek mezi 18 a 25 lety a asi polovina mezi 25 a 39 lety. Ve věku od 45 do 55 let má každá pátá žena v ČR zkušenosti s opakovanou nezaměstnaností. Nabídku pracovních míst lze podle oslovených nejlépe zlepšit podporou malého a středního podnikání, rozvojem regionů a posilováním cestovního ruchu a služeb. Důležité jsou pobídky investorům, spolupráce s místními podnikateli a podpora používání internetu a dalších informačních technologií.