Zahraniční dluh Česka loni klesl o 83 miliard na 4,3 bilionu

Zahraniční dluh České republiky ke konci loňska činil 4,301 bilionu korun, meziročně byl nižší o 83,2 miliardy korun. Představoval 76,1 procenta hrubého domácího produktu. Za samotné čtvrté čtvrtletí se zahraniční dluh snížil o 64,8 miliardy korun, hlavně díky poklesu zadluženosti vládního sektoru. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnila Česká národní banka. Zahraniční dluh je sumou závazků se stanovenou lhůtou splatnosti. Podíl vládního sektoru na celkovém zahraničním dluhu činí 17 procent. Bankovní sektor zaznamenal ve čtvrtém čtvrtletí růst zahraniční zadluženosti vlivem nákupů krátkodobých dluhopisů zahraničními investory a ke konci roku tvořil 40,5 procenta celkové zadluženosti. Zahraniční závazky ostatních sektorů zaujímaly 42,5 procenta z celkového dluhu.