Zahraniční obchod ČR po vstupu do EU vzrostl o pětinu

Objem zahraničního obchodu České republiky se zvýšil za první rok po vstupu do EU, tedy od května 2004 do konce dubna 2005, o 20,6 procenta proti stejnému období před vstupem. Růst vývozu zároveň předstihl růst dovozu a celková bilance zahraničního obchodu skončila přebytkem 11,2 miliardy Kč.

Předseda Českého statistického úřadu Jan Fischer v pátek řekl, že do zlepšení bilance se promítlo zvětšení vnitřního trhu po vstupu do EU a odpadnutí celních a administrativních bariér. To mělo za následek snížení transakčních nákladů pro zahraniční obchod v rámci EU.

Tempo růstu českého vývozu po vstupu do EU je podle Fischera vysoké i v porovnání s dynamikou zahraničního obchodu států EU, kde vývoz vzrostl v průměru o 8,2 a dovoz o 10,1 procenta.