Zájezd Klubu občanů České republiky na jižní Moravu s možností volit do Evropského parlamentu

Volební místnost ve Vranově nad Dyjí, foto:  Klub občanů ČR v Bratislavě

Klub občanů České republiky, místní klub Bratislava, tradičně organizuje poznávací zájezd do České republiky v době voleb, s cílem umožnit svým členům účast na volbách. Jedná se o volby, při kterých není možné volit na zastupitelském úřadě. Tentokrát to byly volby poslanců do Evropského parlamentu. Vybrali jsme si oblast na jižní Moravě - město Vranov.

Vyjeli jsme z Bratislavy podle plánu v 7 hodin ráno. Cestou do Vranova jsme se seznámili s programem, který pro nás připravil výbor v čele s paní Janou Bratinkovou, Táňou Švecovou a manželi Vágenknechtovými.

První zastavení bylo na velmi starém pohanském kultovním místě. Považuje se za jedno z nejzáhadnějších v celém Rakousku. Nacházelo se zde prehistorické sídliště a pohanské obětiště. Podle informací je toto místo kultu uzdravování pomocí energie už v předkřesťanské době. Nachází se v oblasti hranic mezi jižní Moravou a severním Rakouskem, jen 500 metrů od státní hranice s Českou republikou.

Vystoupili jsme z autobusu ve vinné oblasti. Dobře značená stezka do mírného kopce nás zavedla na místo Heiliger Stein – Svatý kámen. Do kamene jsou lidskou rukou vytesány prohlubně ve tvaru misky. Kámen využívali již Keltové jako obětiště a prohlubně v kameni na krev obětovaných zvířat. Avšak od raného novověku byl kámen považován za zázračný i v rámci křesťanské mystiky. Dešťová voda, která se v miskách kamene zachytila, byla podávána nemocným s cílem je uzdravit. V kronice farnosti z roku 1647 je zápis, který popisuje zázraky uzdravení. Jedna z poutnic zde nechala z vděčnosti postavit mariánskou kapli. Později, když poutníků přibývalo, došlo k vykopání studánky a stavbě velkého katolického kostela. Avšak v roku 1785 dal císař Josef II. kostel zbořit. Dnes zde nalézáme jen kapličku, kde byl uzdravující pramen.

Takto nabití pozitivní energií jsme se vydali splnit hlavní cíl našeho výletu - VOLBY. Do Vranova jsme dojeli šťastně, sluníčko nás hřálo. Zamířili jsme přímo do místa voleb, do místní knihovny. Velmi pečlivě jsme se seznámili s kandidáty a odvolili. Vše proběhlo k naší spokojenosti.

Zámek ve Vranově nad Dyjí,  foto:  Klub občanů ČR v Bratislavě

Následoval odpočinek, který jsme strávili podle individuálních potřeb – oběd, procházka po městě a návštěva místního kostela, který je po velké rekonstrukci. Místní farář nás provedl kostelem, který je z hlediska velikosti města nezvykle velký. Jde o kostel pro šlechtu a její hosty, kteří zde rádi delší dobu pobývali, a konečně také pro poddaný lid. Později si šlechta pro sebe postavila barokní kapli na hradě.

Všichni jsme se těšili na velmi starý, nedávno celkově zrestaurovaný hrad – Vranov nad Dyjí. Očekávala nás sama paní hradu – kastelánka Mgr. Miroslava Janíčková. Velmi podrobně jsme si prohlédli celé šlechtické sídlo a jeho obytné místnosti. Dozvěděli jsme se, jak se postupně z obranného hradu měnil na dnešní zámek. Mohli jsme vidět i zahrady a místnosti nutné pro provoz hradu, nebo později i zámku. Ten slouží nejen prohlídkám pro zvídavé návštěvníky, ale v Sále předků se uskutečňují i svatební obřady a občanské slavnosti. Seznámili jsme se tak s historií a současností města.

Přibližně kolem sedmé hodiny jsme se vydali na cestu domů. Rychle nám utekla, především díky hovorům o našich dojmech. Cestou k domovu jsme začali plánovat další volební zájezd, na podzimní senátní volby.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na našem zájezdu!

klíčové slovo:
spustit audio