Zakladatel české dětské onkologie profesor Koutecký oslaví 80 let

Když zakladatel české dětské onkologie profesor Josef Koutecký, který 31. srpna oslaví 80 let, nastoupil dráhu lékaře, přežívaly rakovinu jen tři děti ze sta. Nyní se jich vyléčí 80 procent a je to i jeho zásluha. Prosadil myšlenku, že péče o děti se má soustředit na specializovaná pracoviště a být komplexní, zahrnout tedy diagnostiku, chirurgickou léčbu, chemoterapii, radioterapii, rehabilitaci i psychologickou pomoc. "Profesor Koutecký patří k předním osobnostem v naší republice, která se zapsala do dějin naší i světové medicíny," řekl ČTK předseda České onkologické společnosti profesor Jiří Vorlíček. Jménem onkologů i dětských pacientů poděkoval emeritnímu děkanovi lékařské fakulty a prorektorovi Univerzity Karlovy v blahopřejném dopise za celoživotní práci pro onkologicky nemocné děti i za přínos k rozvoji oboru.

Úsilí profesora Kouteckého vyvrcholilo vznikem dvou komplexních onkologických center pro děti - v pražském Motole a v Brně. V ČR lékaři ročně zjistí rakovinu u 350 dětí. V centrech se léčí stejně jako na předních světových pracovištích, užívají se stejné postupy i léky. Lékaři sledují vyléčené děti až do dospělosti. V moderní onkologie podle Kouteckého nejde jen o to zachránit život, ale zachovat ho kvalitní, aby děti odcházely vyléčeny a mohly normálně žít, pracovat a mít rodinu. Že to jde, dokazuje řada jeho bývalých pacientů, jsou mezi nimi vrcholoví sportovci, umělci i obyčejní lidé.