Země V4 chtějí koordinovat svůj přístup k EU i energetice

Premiéři České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska se na jednání visegrádské skupiny v Budapešti shodli na zintenzivnění vzájemné spolupráce především ve vztahu k Evropské unii. Jak uvedla slovenská premiérka Iveta Radičová, předsedové vlád zemí skupiny označované jako V4 se budou pravidelně scházet například před vrcholnými schůzkami EU. Slovensko, které od tohoto měsíce skupině V4 na rok předsedá, si kromě společného přístupu k unii jako priority vytklo i boj s ekonomickou krizí a nezaměstnaností a energetickou bezpečnost. Ve společném prohlášení předsedové vlád ocenili úspěchy končícího maďarského předsednictví V4, kterému se prý podařilo uspět ve snahách o euroatlantickou integraci zemí západního Balkánu, ve spolupráci s východoevropskými partnery, ale i v oblasti jako je integrace romské menšiny. Sociální začlenění romské populace je v prohlášení zmíněno také mezi prioritami nynějšího slovenského předsednictví visegrádského uskupení, které funguje už 20 let. Bezpečnost občanů všech čtyř zemí podle Radičové závisí i na diverzifikaci energetických zdrojů. "Návrhy konkrétních praktických řešení jsou cílem našich dalších setkání," poznamenala slovenská premiérka. Český premiér Petr Nečas zdůraznil, že všechny čtyři země už v minulých letech pocítily nevýhodnost závislosti na jednom dominantním dodavateli strategických surovin. "Z tohoto pohledu vzájemné propojování energetických sítí, vzájemná podpora společných energetických projektů - a tady bych zdůraznil jižní koridor, čili plynovod Nabucco, nebo severojižní trasu pro terminály zkapalněného zemního plynu - jsou kroky, které umožní být podstatně méně závislí na jednom dominantním dodavateli," upozornil předseda české vlády.