Bursík: Česko pomohlo vyjednat klimaticko-energetický balíček

Foto: Europäische Kommission

Evropská unie se dohodla na směrnicích, které by měly přispět k boji proti klimatickým změnám. Takzvaný klimaticko-energetický balíček bude znamenat pro průmysl zemí unie zelenou revoluci a to překvapivě v době, kdy se svět soustředí spíše na finanční krizi, která předznamenává blížící se krizi ekonomickou.

Martin Bursík
EU se už před časem dohodla, že do roku 2020 sníží emise skleníkových plynů o pětinu a rovněž do roku 2020 zvýší podíl obnovitelné energie na 20 procent. Podle českého ministra životního prostředí Martina Bursíka se proto balíček označuje číslovkami 20-20-20.

"K tomu ještě přibývá směrnice, která reguluje pro výrobce aut maximální emise CO2 na kilometr. Ten balíček byl obtížný proto, že se projednával na evropské radě, která vyžaduje jednomyslnost, protože každá jednotlivá země může projednávaný návrh vetovat, to za prvé. Za druhé byl projednáván v době blížící se ekonomické klrize, takže bylo nebezpečí, že to bude špatně pochopeno a tahle opatření budou odmítnuta. A za třetí bylo omezením to, že Evropský parlament končí na začátku dubna své působení a tím pádem se projednával v prvním čtení. Znamenalo to enormní úsilí v neformálním projednávání a to, že byl odsouhlasen, to je úspěch francouzského předsednictví. My jsme se na tom jako země, která bude předsedat od ledna, podíleli také. Zároveň si tam některé státy a nové členské státy vydobyly některé výjimky, které jsou změkčením toho balíčku a já jako přírodovědec a ministr životního prostředí z toho nejsem nadšen, ale důležitý je ten výsledek, důležité je, že je to schválené."

Jak se Česká republika podílela?

Foto: Evropská komise
"My jsme vedli celou řadu jednání a tím, že jsme budoucí předsednickou zemí, tak jsme byli zapojeni více v rámci tzv. trojky, to znemená, u těch klíčových jednání vždycky byli nejenom Francouzi, ale také Češi a Švédové, protože Švédsko přijde po nás. A byli jsme připraveni tu agendu celou převzít v případě, že by se to nepodařilo teď za francouzského předsednictví. Druhá role, kterou jsme tam hráli, to byla role země, která je sice součástí bloku nových členských států, které měly významné výhrady k balíčku, ale zároveň si uvědomuje, že ponese zodpovědnost za vyjednávání v oblasti klimatu. Já jsem se snažil plnit funkci mostu mezi starou a novou Evropou. My jsme se nikdy zcela a jednoznačně nepřipojili k té iniciativě zemí východní Evropy, které hodně tvrdě vystupovaly proti návrhu Evropské komise. A snažili jsme se vždycky najít nějaký balanc, kompromis, pomoct domluvit nějaké řešení, které by nevedlo k tomu, že se vyjednávání zhroutí. A tohle se podařilo, takže si myslím, že jsme tam hráli pozitivní roli."

Bude to do budoucna znamenat zpřísnění norem i u nás?

"Určitě. Znamená to pro nás více než zdvojnásobit výrobu tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů. To bude významný impuls pro rozvoj technologie obnovitelných zdrojů. Musíme snížit emise skleníkových plynů, to je revoluční moment, který povede k inovaci průmyslu a výroby energií v České republice, tak jako v celé Evropě. A je to vlastně první významný impuls na cestě k nízkouhlíkové ekonomice."

Paralelně se summitem v Bruselu jednala také mezinárodní konference o klimatu v Poznani. Byla poslední před Kodaňským setkáním, kde by se měla přijít nová mezinárodní dohoda nahrazující Kjótský protokol.