NKÚ: Česko nemá účinná daňová opatření na ochranu klimatu, zaostává za zeměmi EU

Foto: Filip Jandourek, Český rozhlas

Česko nemá funkční finanční nástroje, které by pomohly v ochraně klimatu. Upozornil na to Nejvyšší kontrolní úřad, který prověřil nastavení finančních a daňových opatření, která spadají do pravomocí ministerstev financí, dopravy a životního prostředí. Podle NKÚ se nedaří motivovat obyvatele k používání ekologičtějších vozidel, snížení spotřeby energie a k přechodu na ekologičtější zdroje energie. ČR tak zaostává za většinou zemí Evropské unie.

Foto: Filip Jandourek,  Český rozhlas
"Zatímco ve většině států EU jsou finanční opatření k ochraně klimatu aktivně prosazovány, v ČR je kontrolovaná ministerstva - pokud jde o dopravu - teprve zkoumají. Navíc dosud ministerstva nenavrhla úpravy legislativy u daní a poplatků, které by v ekologizaci dopravy pomohly," uvedla mluvčí kontrolního úřadu Jana Gabrielová. Dodala, že přitom opatření tohoto typu většina zemí EU využívá k tomu, aby se zvýšil podíl nových vozidel s ekologičtějším pohonem.

NKÚ také upozorňuje, že výsledkem systému je, že vozový park v Česku zastarává, roste dovoz starých vozidel, emise neklesají, zatímco podíl vozidel s ekologicky šetrným pohonem stoupá jen pomalu a je nízký. Zastaralost českého vozového parku v Česku potvrzují i poslední čísla ze statistik Evropské asociace výrobců automobilů. Podle nich mají Češi jedny z nejstarších aut v Evropě, průměrné stáří se pohybuje okolo patnácti let. Hůře je na tom třeba Řecko nebo Rumunsko.

Omezený dopad mají v Česku podle kontrolorů také daňová opatření zaměřená na to, aby domácnosti přešly na ekologičtější zdroje vytápění. Pro spotřebitele je stále nejvýhodnější využívat uhlí. „Je ale třeba říci, že se Česko v daňové podpoře ekologičtějších zdrojů vytápění od dalších zemí Evropská unie zásadně neliší a ministerstvo financí další možnosti zdanění emisí z domácích topenišť dále zkoumá,“ uvádí Nejvyšší kontrolní úřad.

Ministerstva se závěry NKÚ nesouhlasí

Dotčená ministerstva se závěry NKÚ nesouhlasí. Podle ministerstva financí je těžko pochopitelné, že NKÚ pro své hodnocení vybral pouze dopravu a domácnosti, a nehodnotí problematiku komplexně v kontextu české ekonomiky jako celku.

Ministerstvo životního prostředí se brání s tím, že kontrolní úřad zcela pomíjí programy resortu jako kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám. „Pozitivní efekt na snižování emisí je nezpochybnitelný, domácnostem šetří peněženky, pro všechny pak šetří emise, a cíleně tak pomáhá k ochraně ovzduší a klimatu,“ uvedlo MŽP.

Ministerstvo dopravy tvrdí, že se že zavádění opatření na snižování emisí se dlouhodobě věnuje. Jako příklad resort zmínil osvobození vozidel na alternativní paliva od dálničního poplatku od ledna příštího roku, chystané zavedení ekologických složek mýta pro nákladní automobily nebo také měření emisí vozidel za pomoci mobilních expertních jednotek přímo na silnicích.

Téměř čtvrtina aut nesplnila emise

Letos v létě pilotní kontroly mobilního měření na silnicích ukázaly, že každé 14. auto neplní zákonné limity pro emise škodlivých látek. Experti z Centra služeb pro silniční dopravu spolu s policií vytipovávali podezřelé vozy a přímo na silnicích měřili. Mobilní expertní jednotka během tří měsíců zkontrolovala 444 vozidel a vytipovala 141, u kterých změřila emise. Z nich 33 nebyla technicky způsobilá k provozu. Nejčastěji měření odhalilo špatný stav výfuku nebo kouřivost motoru kvůli špatné údržbě.

"Těch příčin samozřejmě může být víc. Nicméně všechny se nějakým způsobem týkaly výfukového vedení nebo filtru pevných částic. Popřípadě ještě čidel, která jsou elektronická a jsou tím spojená," uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) s tím, že příští rok se kontroly rozšíří po celé republice.

Ministr také připomněl, že výzkumem Centra udržitelné mobility bylo už dříve prokázáno, že velkou část zplodin do ovzduší vypouštějí i novější auta ve špatném technickém stavu, která současně nedodržují zákon, a to paradoxně více, než třeba auta starší výroby.

Ministerstvo dopravy ale vylučuje, že by auta v Česku obcházela měření na STK. "Můžeme říci, že za éru vozidla se může v provozu objevit nějaká závada. Je to běžná věc, která se mezi dvěma periodickými technickými kontrolami vyskytnout může. Ale že bychom tu měli zachycený automobil, který nevyhověl naší zkoušce a byl krátce po STK, to nemohu potvrdit. Tudíž nemůžeme udělat závěr, že by bylo něco systémově v nepořádku,“říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Za podvádění můžou STK dostat až pětimilionovou pokutu, finanční postih hrozí i jednotlivým technikům - za zanedbání nebo opomenutí technické závady to může být 50 až 500 tisíc korun. Za provoz nevyhovujícího vozidla ale může dostat pokutu i řidič.