Ministerstvo dává k diskusi energetickou koncepci s uhlím a jádrem

Důl Doubrava

V pondělí pronikli na střechu Úřadu vlády ekologové, aby protestovali proti záměru otevřít cestu k těžbě uhlí v severních Čechách. O den později ministr průmyslu a obchodu představil materiál, který tuto skutečnost uvádí do souvislostí se celkovou koncepcí, jak by měla Česká republika s energiemi hospodařit v příštích 40 letech. Je v ní něco radikálně nového?

Vladimír Tošovský,  foto: ČTK
Ministr upozornil, že se jedná o pracovní materiál ministerstva, který se teprve podrobí politické a veřejné diskusi a teprve poté se jím bude zabývat vláda. Vychází z dřívější energetické koncepce a z odborného materiálu označovaného jako Zpráva Pačesovy komise. Podle ministra se tu nabízí cesta k nízkoemisní a bezpečné energetice s trvale přebytkovou bilancí. Velký důraz klade ministerstvo na úspory nejen ve spotřebě, ale i při přenosu a energetické náročnosti průmyslu:

"Jak vidíte, ta čísla jsou velmi ambiciózní, předpokládáme snížení energetické náročnosti do roku 2050 až o 70%."

Česká ekonomika by podle Tošovského měla být v budoucnu spíš vývozcem energií:

Foto: Evropská komise
"Je nesmírně důležité být ve výrobních kapacitách mírně přebytkový, protože podíváme-li se do okolí, zjistíme, že na dovoz se spolehnout nemůžeme, protože sousední země se dostávají do deficitů."

Cílem je také snížit významně - o 75 procent - emise oxidů dusíku a síry. Česká energetika je závislá na kombinaci více zdrojů - domácích, tedy uhlí, uranu a obnovitelných zdrojů - a dovozových - tekutých paliv a plynů:

"Strategie vychází z toho, že maximálně využijeme vlastní zdroje, které máme k dispozici, právě proto, abychom zajistili bezpečnou dodávku všech energií pro každého spotřebitele."

V celkovém mixu surovin by se do roku 2050 měl změnit poměr zastoupení jednotlivých kategorií. Podíl jádra má vzrůst ze současných 15% na 25%, tuhá paliva naopak klesnou ze současných 42% na méně než polovinu. Kapalná paliva a plyn zůstanou na přibližně stejné úrovni a obnovitelných zdrojů přibude ze 4% na 15%.

A jak je to s prolomením těžby uhlí? Jak vyplývá ze záměrů ministerstva, domácí uhlí má být těženo. Koncepce neurčuje, zda se tak skutečně stane, ani kdy a kde konkrétně by k tomu došlo, říká poradce ministra Pavel Šolc:

Důl Doubrava
"V koncepci jde o to navrhnout zdravý, dlouhodobý, z hlediska životního prostředí udržitelný mix a potom velmi intenzivně přemýšlet, jak ty subjekty, ať se jedná o Dalkii, ČEZ, E.ON či jiné, kteří budou chtít to těchto technologií investovat, motivovat k tomu, aby nám ty sloupečky něčím vyplnili.

Do energetické koncepce ministerstvo zahrnulo i vědu a školství, které mají přispět k technologickému rozvoji energetiky a zefektivnění dalšího využívání surovin. Například odsud můžou vzejít nová řešení, jak důsledněji využít jaderný materiál a minimalizovat množství odpadu.