Zoo v Olomouci otevřela africké safari

Olomoucká zoo otevřela druhou část svého budovaného safari. Návštěvníci zoologické zahrady na Svatém Kopečku mohou od pátku nasednout na vláček, který je proveze vedle výběhu nosálů, a vstupní branou vjedou mezi přímorožce. Cestou si vychutnají i pohled na žirafy pohybující se v nové travnaté části svého výběhu zabíhající mezi antilopy. Práci na první Euroasijské části Safari zahájila Zoo Olomouc v roce 2012. Od konce července 2013 díky jejímu provozu mohou návštěvníci z projíždějícího safari vláčku skutečně zblízka sledovat zubry evropské, losy evropské, jeleny sika, kozorožce kavkazské, muflony, siky vietnamské, daňky mezopotámské a kozy bezoárové. Budování na Afriku navazující Austrálie by na sebe neměla nechat dlouho čekat a konečných všech pět areálů safari respektujících zoogeografické zóny brzo poskytne ucelenější obraz přirozeného života zvířat. Celý časově i rozsahově náročný projekt probíhá za provozu zoologické zahrady. Safari bude v konečné fázi zabírat téměř polovinu rozlohy celé zoo. Zvířata postupně získávají prostor přibližující se jejich přirozenému prostředí.

Autor: Libor Kukal