Zprávy

r_2100x1400_radio_praha.png
0:00
/
0:00

Prezident Klaus podepsal zákon, který má ukončit spor s Evropskou komisí

Prezident republiky Václav Klaus podepsal novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Tato novela má ukončit asi čtyřletý spor s Evropskou komisí o to, zda česká pravidla pro posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) dostatečně odpovídají evropskému právu. Pře se týká práva účastníků řízení obrátit se na soud. Prezidentem podepsaná novela umožní účastníkům podat žalobu i v případě, že posuzování začalo před 11. prosincem 2009. K tomuto datu už Česko pod tlakem Evropské komise zavedlo právo soudního přezkumu. Podle komise ale tato úprava nezajistila plný soulad evropského práva s českým kvůli přechodným ustanovením tehdejší novely.

Prezident podepsal také reformu dohledu nad finančním trhem

Prezident republiky Václav Klaus podepsal také zákon, kterým se mění jiné zákony v souvislosti s reformou dohledu Evropské unie nad finančním trhem. Systém dohledu nad finančním trhem vytvořila unie v reakci na globální finanční krizi. Zákon má do českého práva zavést evropskou směrnici, která se týká hlavně informační povinnosti vůči evropským úřadům, možnosti konzultací a spolupráce i řešení sporů mezi hlídači trhů. Směrnice nabyla účinnosti počátkem tohoto roku. EU v ní promítla reorganizaci dohledu nad finančními trhy na základě zkušeností, které získala z krize v letech 2008 a 2009.

Podle širšího vedení ODS je referendum ke smlouvě nezbytné

Širší vedení ODS podpořilo názor svého předsedy, premiéra Petra Nečase na formu hlasování o unijní smlouvě o fiskální odpovědnosti. Referendum je nezbytné, usnesla se výkonná rada. O tom, že nejpozději před přijetím eura by Češi měli hlasovat o podmínkách chystané smlouvy, rozhodla ve středu vláda. Nesouhlasí s tím ale koaliční TOP 09. Opoziční sociální demokraté podmiňují souhlas s všelidovým hlasováním k euru schválením zákona o obecném referendu. Na to ale Nečas přistoupit nechce. Podle předsedy TOP 09 a ministra zahraničí Karla Schwarzenberga Česká republika požadavkem na referendum o přijetí eura zpochybňuje to, co slíbila v přístupové smlouvě k EU. Věc vyvolala v koaliční vládě spor. V České republice se dosud platí korunou, ale země se při vstupu do EU zavázala, že společnou evropskou měnu přijme. Datum není stanoveno. Chystaná smlouva podle Nečase přenáší pravomoci do Bruselu. Připravují ji nyní státy EU v reakci na dluhovou a finanční krizi v Evropě. Dohoda má zajistit rozpočtovou odpovědnost členských států. Dosud se o jejím textu jedná, odborníci se dohodli na většině textu. Několik pasáží nechali na domluvě politických špiček. K vyjednání a podpisu smlouvy bude podle Nečase vláda potřebovat zmocnění prezidenta, které zatím nemá. Prezident Václav Klaus přitom smlouvu kritizoval a avizoval, že ji nepodepíše. Kabinet podle Nečase definitivní stanovisko k unijní dohodě zatím nemá. Rozhodne se až podle konečné verze dokumentu.

Jednání akademických senátů VŠ s Dobešem zkrachovalo

Jednání ministra školství Josefa Dobeše (VV) s předsedy akademických senátů českých veřejných vysokých škol skončilo krachem. Vysoké školy chtějí, aby Dobeš nejdříve stáhl připravované reformní zákony, ten to ale odmítá. ČTK to po skončení jednání řekli Dobeš a zástupci vysokých škol. Akademické senátory přišly před ministerstvo podpořit asi tři desítky studentů. "My jsme si přišli vyslechnout od pana ministra informaci, že oba ty věcné záměry zákonů o vysokých školách a o finanční pomoci studentům stáhl z jednání ve vládě, ale bohužel on nám tuto informaci nepodal," řekl předseda akademického senátu na Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT) Petr Konvalinka. Dobeš ČTK řekl, že při jednání měli členové delegace řadu dotazů a že chtěli diskutovat, ale Konvalinka je na závěr přerušil a oznámil, že pokud ministerstvo nestáhne oba věcné záměry, tak není o čem diskutovat. Předsedové senátů se ještě před setkáním s Dobešem sešli na ČVUT, kde se shodli, že zastávají ke stažení reformních zákonů stejný názor. Senátoři také chtějí, aby ministerstvo vzalo na vědomí připomínky České konference rektorů (ČKR) i Rady vysokých škol. Obě tyto instituce se postavily proti současné podobě reformy. Dobeš vidí jako dvě hlavní třecí plochy reformy otázku školného a akademických svobod.

Rektorům se nelíbí způsob, jakým Dobeš pozval rektora UK Hampla

Česká konference rektorů (ČKR) se ohradila proti způsobu, jakým ministr školství Josef Dobeš (VV) vyzval rektora Univerzity Karlovy Václava Hampla, aby vysvětlil, proč "podněcuje k sociálním nepokojům". Dobeš tak ve čtvrtek reagoval na akademické shromáždění proti návrhu nového zákona o vysokých školách, které UK uspořádala. "Předsednictvo ČKR nepovažuje za vhodné, aby si politik - či dokonce resortní ministr - předvolával předsedu ČKR či rektora jakékoli veřejné vysoké školy, naši nejstarší univerzitu nevyjímaje, podobným způsobem jako ve zmíněném prohlášení," stojí v usnesení ČKR, které má ČTK k dispozici. Tisková zpráva ministerstva školství z 19. ledna uvedla, že Dobeš bude chtít "především vysvětlení, z jakého důvodu podněcuje rektor Univerzity Karlovy akademickou obec včetně studentů k sociálním nepokojům". Karlova univerzita v tento den uspořádala setkání akademické obce univerzity, po kterém následoval protestní pochod studentů k sídlu vlády. Termín setkání Dobeše s Hamplem k současné situaci není zatím znám. Karlova univerzita v prohlášení uvedla, že rektor obdržel pozvánku na dnešní den. Hampl prý ale předpokládá, že se na případné schůzce dohodne s ministrem po úterní poradě rektorů veřejných vysokých škol na ministerstvu školství. Rektoři budou s Dobešem jednat o reformě a o rozpočtu VŠ na letošní rok.

Protesty vysokých škol proti návrhu reformy má premiér Nečas za nepřiměřené

Premiér Petr Nečas (ODS) považuje protesty studentů a akademiků proti reformě vysokého školství v okamžiku, kdy jsou na stole pouze věcné záměry zákonů, za neadekvátní. Změnu systému vnímá jako důležitou a nezbytnou, se zástupci vysokých škol bude podle něj vláda ještě jednat. "V tuto chvíli startovat ohňostroj protestů je ale neadekvátní," řekl novinářům.

Novým děkanem plzeňských práv je devětapadesátiletý Jan Pauly

Novým děkanem plzeňských práv se stal devětapadesátiletý učitel fakulty docent Jan Pauly. Akademický senát fakulty ho zvolil hned v 1. kole. Ujmout funkce by se měl do 1. února, dokdy ho jmenuje rektorka Západočeské univerzity Ilona Mauritzová. Z 18 možných hlasů senátorů jich získal 13, dalších pět dostala současná proděkanka pro studium Petra Jánošíková. Pro Miloslavu Wipplingerovou nehlasoval nikdo. Čtvrtý kandidát Přemysl Raban odstoupil během volby. Plzeňská práva vybírala děkana už potřetí od vypuknutí aféry s rychlostudiem, opsanými pracemi a podivným přijímáním, která se doslala na veřejnost na podzim 2009. Všichni kandidáti byli pedagogové z fakulty, Pauly z katedry soukromého práva a civilního procesu.

Exekuce na majetek Prahy byla zastavena

Exekuce na majetek Prahy byla zastavena. Informace o zastavení řízení byla zaslána i na katastr nemovitostí, který by měl nyní vymazat záznam o exekuci ze svého registru, řekl novinářům pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS). Za exekuci na majetek Prahy může pochybení magistrátní úřednice, která zapomněla uhradit dluh magistrátu bytovému družstvu v Praze 6. Magistrát dlužnou částku ve výši 205.942 korun uhradil. Kvůli exekučnímu řízení Praha nesměla nakládat s majetkem. Dlužná částka podle Svobody činí 163.306 korun, s připočtením dalších nákladů a poplatků za exekuci se dluh vyšplhal na 205.942 korun. Primátor předpokládá, že část peněz se Praze vrátí, protože město částku uhradilo obratem, a tudíž by se měla snížit odměna pro exekutora. Hlavní město podle primátora zřejmě podá stížnost ke komoře exekutorů na postup exekutora, který o řízení rozhodl. Primátorovi také vadí, že oznámení o exekuci stejně jako návrh na smírné vyrovnání dostalo město až v pondělí ráno. Celé exekuční řízení Svoboda označil za směšný příběh. Zveřejnění této záležitosti v médiích spojuje s blížící se volbou předsedy pražské ODS, která je naplánována na příští pondělí. Svoboda bude na předsedu kandidovat.

České zdravotnictví by mohlo zažít vlnu žalob pacientů

České zdravotnictví by mohlo zažít vlnu žalob pacientů, kteří se nemohou domoci léčby. Nadační fond Stránský vyzval pacienty z celé republiky, ať se brání žalobou. Fond jim poradí a případně pomůže, stejně jako pacientům s roztroušenou sklerózou z teplického centra, kteří uspěli v pátek s hrozbou žaloby na Krajskou zdravotní a.s. Týž den Všeobecná zdravotní pojišťovna slíbila, že biologickou léčbu uhradí. Iniciátoři společné žaloby zpochybnili tvrzení politiků, úředníků ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven, že plánované legislativní změny vyřeší problém s úhradami drahé léčby. Reforma směřuje více peněz do nemocnic s těžkými pacienty, z rozpočtů se přejde na platbu za diagnózu DRG, peníze tedy mají jít za pacientem. Podle platných zákonů má zdravotní pojišťovna povinnost najít pacientovi jiné pracoviště, pokud nejbližší centrum nemá peníze na jeho léčbu. VZP to prý tak dělá a pacienti se už s další stížností nevracejí. Podle jedné z pacientek to ale je jinak - pojišťovna prý dá pacientům jen seznam center a nutí je, aby si takové pracoviště hledali sami.

Poplatky za odnětí lesních pozemků možná výrazně vzrostou

Poplatky za odnímání lesních pozemků by mohly do budoucna vzrůst v průměru až na čtyřnásobek současné výše. Vyplývá to z novely lesního zákona, kterou ve středu projedná vláda. Nová právní úprava má mimo jiné také nově vymezit základní povinnosti odborných lesních hospodářů a zavést systém pro klasifikaci lesních pozemků a jejich zařazování do lesnického typologického systému. Loni stát po více než dvaceti letech zvýšil poplatky za hektar zemědělské půdy, kterou chtějí developeři zastavět. Výše poplatků je navíc nově odstupňována podle kvality pozemku. Několikanásobně dražší než dříve je od začátku roku 2011 zejména vynětí nejkvalitnějších půd, které především má novela chránit a zároveň motivovat investory, aby pro stavební či těžební účely upřednostňovali pozemky brownfields nebo méně kvalitní půdu. Novela má například umožnit zpětný převod lesů z kategorie zvláštního určení nebo ochranných, kde je ze zákona omezeno hospodaření, do kategorie lesů hospodářských v případě, kdy odpadnou důvody pro zařazení lesa do zvláštní kategorie. Návrh je předkládán v rozporu s ministerstvem životního prostředí a čtyřmi kraji, které požadují vypuštění s novelou souvisejícího návrhu na úpravu zákona o ochraně přírody a krajiny. Nepřijatelným způsobem prý omezuje kompetence orgánů ochrany přírody.

Novela by měla zabránit nelegálnímu vývozu léků do ciziny

Zabránit nelegálnímu vývozu léků do ciziny a zachovat jejich dostupnost pro české pacienty by mělo umožnit nařízení, které dalo ministerstvo zdravotnictví do novely zákona o léčivech. Norma je na vládním webu, v platnost by mohla vstoupit v srpnu letošního roku. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) končí v cizině ročně zhruba pětina českého lékového trhu. V roce 2010 se nedostaly k českým pacientům léky za 16 miliard korun, loňská čísla ještě nejsou uzavřena. Nově by měly lékárny s povolením k vývozu dokládat, zda je lék určen pro prodej a výdej v Česku, nebo ho chtějí vyvážet. Paralelní vývoz není nelegální, ústav ale stíhá lékárny, které k němu nemají povolení. Novela řeší účinnější a efektivnější možnosti postihu v případech, kdy se léky prodávají na tržištích nebo v zásilkovém prodeji na internetu, aniž jsou dodržena pravidla zásilkového výdeje. Sankce za porušení zákona mohou činit až 20 milionů korun. Norma počítá se zvýšením informovanosti pacientů o tom, zda je aktuálně lék dodáván na trh v Česku. Lékárny mají pacienta informovat o ceně, úhradě z pojištění i doplatku a nabídnout mu varianty léků bez doplatku.

Správa železniční dopravní cesty vypsala tendr za 125 milionů Kč na údržbu zařízení

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) vypsala výběrové řízení na údržbu sdělovacího a zabezpečovacího zařízení na vybraných traťových úsecích. Jeho hodnotu odhaduje na 125 milionů korun bez daně z přidané hodnoty. Smlouva má být uzavřena na pět let. Vyplývá to z informací na portálu veřejných zakázek. Vítěz tendru se bude starat o trati Staré Město u Uherského Hradiště - Vlárský průsmyk, Újezdec u Luhačovic - Luhačovice, Uherský Ostroh - Kunovice a Vizovice - Otrokovice. Podle mluvčího SŽDC Pavla Hally je cílem zakázky snížení nákladů. Traťové úseky, kterých se týká, byly doposud spravovány vlastními silami SŽDC i za pomoci externích dodavatelů, a to se zhruba o deset procent vyššími celkovými náklady. Nabídky musí firmy předložit do 9. března, obálky s nimi budou otevřeny 15. března.

Na ceny Thálie byli navrženi Kukura, Töpfer či Urbanová

Mezi umělci nominovanými na ceny Thálie za loňský rok jsou herci Helena Dvořáková za roli Ysé v inscenaci Polední úděl pražského Divadla v Dlouhé. Konkurentkami jí jsou Alena Sasínová Polarczyková za výkon v představení Blecha, kterou uvádí Komorní scéna Aréna v Ostravě, a Lucie Žáčková z Činoherního klubu za roli ve hře Tramvaj do stanice Touha. Juraj Kukura ztvárnil sám sebe v představení nazvaném jeho jménem, které nastudoval v Činoherním klubu. Na Thálii jsou nominováni také Václav Neužil v představení Dealer's Choice pražského Dejvického divadla a Ladislav Špiner za ztvárnění ústřední postavy v Mefistovi na jevišti Východočeského divadla Pardubice. V operním žánru jsou mezi nominovanými Anna Klamo ze Severočeského divadla opery a baletu v Ústí nad Labem za titulní roli v opeře Lakmé, Eva Urbanová za roli Kundry ve Wagnerově Parsifalovi v Národním divadle, Aleš Briscein jako Belmonte v Únosu ze serailu, který také uvádí česká první scéna, a Jacek Strauch za titulní postavu v Hindemithově opeře Cardillac uváděné ostravským Národním divadlem moravskoslezským. V kategorii Balet, pantomima nebo jiný tanečně dramatický žánr se rozhodne mezi Zuzanou Hvízdalovou v představení Fantom opery a Miho Ogimotovou jako Giselle ze Státní opery Praha či Zuzanou Šimákovou ve dvojroli Matky a Víly v Prokofjevově baletu Popelka na jevišti Národního divadla. Mezi muži mají naději Jan Fousek za roli v Nebezpečných známostech brněnského Národního divadla a Michal Krčmář a Filip Veverka alternující Vévodu Alberta v baletu Giselle ve Státní opeře. V kategorii operety a muzikálu by mohla zabodovat Monika Absolonová v titulní roli Funny Girl v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem či Hana Fialová, která ztvárnila Margueritu ve stejnojmenném muzikálu v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě. Za roli Henryho Higginse v muzikálu My Fair Lady z pražské Fidlovačce byl nominován Tomáš Töpfer, spolu s ním o Thálii usiluje Dušan Vitázek z Městského divadla Brno za titulní dvojroli muzikálu Jekyll a Hyde.

Odboráři z Národního divadla Brno chtějí vícezdrojové financování

Odboráři z Národního divadla Brno volají po vícezdrojovém financování první brněnské scény. Dosud je provoz divadla hrazen čistě z městského rozpočtu. Podle odborů by měl přispívat také kraj a stát, čímž by se zmenšila závislost divadla na brněnských politicích. S vedením kraje již odboráři podle svých slov jednali, nyní chtějí podnítit debatu v Poslanecké sněmovně. Odboráři koncem loňského roku ostře kritizovali brněnský magistrát za úvahy o dvacetiprocentních škrtech v příspěvku na provoz divadla. Nakonec, a to i díky veřejným protestům, k radikálním úsporným opatřením město nesáhlo. Divadlu klesl pro letošek rozpočet jen o pět procent. Nenaplnily se ani úvahy o dočasném pozastavení činnosti operního souboru. Odboráři nemají výhrady jen k brněnským politikům, ale také k řediteli Dvořákovi, jenž prý ztratil mezi zaměstnanci kredit a dostatečně nehájí jejich zájmy. Odboráři žádají Dvořákovo odvolání. Kvůli hospodaření divadla podali trestní oznámení, jímž se zabývá krajská hospodářská kriminálka. V divadle se také dělá audit. Skončí zřejmě v polovině února. Podle odborů je audit zmanipulovaný.

V Brně se znovu rozhořela debata o novém koncertním sálu

V Brně se znovu rozhořela debata o tom, zda bude sál Janáčkova divadla i v příštích letech využívat spolu s operou také Filharmonie Brno. Dlouholeté provizorium měla ukončit výstavba nového koncertního sálu. Peníze na stavbu ale chybí. Město proto zadalo novou akustickou studii za 650.000 korun. Radní chtějí ve studii zjistit, jak divadelní budovu po akustické stránce upravit pro operní představení i koncerty filharmonie. Část brněnských umělců a opozičních politiků s tím nesouhlasí. Naopak ředitel Národního divadla Brno Daniel Dvořák se domnívá, že určité akustické úpravy by sálu mohly i prospět. Soužití opery s Filharmonií Brno je podle Dvořáka možné i po provozní stránce. Filharmonie Brno teď sídlí v Besedním domě. Tamní sál je ale příliš malý, a tak se velké symfonické koncerty z nouze konají v Janáčkově divadle nebo v bývalé továrně Wannieck Gallery. Po stavbě nového sálu brněnští umělci volají více než 100 let.

Don Quijote se vrátí do Státní opery v baletním představení

Do Státní opery Praha (SOP) se vrátí Don Quijote de la Mancha, tentokrát v baletním provedení s hudbou vídeňského skladatele, dirigenta a houslisty Ludwiga Minkuse. Představení bude mít premiéru 16. února. Před dvěma lety Státní opera uvedla oblíbeného hrdinu v opeře Julese Masseneta Don Quichotte, tentokrát příběh rytíře bloudícího světem a hnaného touhou po ideálu nabídne v klasické baletní verzi Maria Petipy a Alexandra Gorského. V choreografii režiséra představení Jaroslava Slavického, Kateřiny Slavické a Hany Vláčilové budou v titulní roli alternovat Milan Boček a Josef Svoboda, jako Sancho Panza zatančí Jurij Kolva nebo Richard Hlinka a v roli Mercedes se představí Zuzana Hvízdalová nebo Phillippine de Sevinová. Hraje orchestr Státní opery pod vedením Václava Zahradníka. V této sezoně ve Státní opeře nabídnou ještě retrospektivu choreografické tvorby Petra Zusky Gala X, která se uskuteční 10. května. V Národním divadle bude mít 29. března premiéru balet Šípková Růženka.

V Topičově salonu vystavuje rozměrná plátna Vladimír Novák

Rozměrná expresivně barevná plátna výtvarníka Vladimíra Nováka jsou ode dneška k vidění v Topičově salonu v Praze. Člen volného uměleckého seskupení "12/15 Pozdě, ale přece" zde vystavuje svou tvorbu z posledních let. Expozice s názvem Za horizontem potrvá do 24. února. "Bude pro mě vždycky důležité vidět horizont Českého středohoří. To, co je nad tím, a to, co je pod tím - země, nebe. A to, co se odehrává mezi tím - mezi hmotností a nehmotností. Figura se tam nějak ztrácí," vysvětlil lounský rodák téma svých posledních obrazů. Téma hledání věcí "za horizontem" je prý pro něj "nepřerušená cesta za vizí". Velkoformátová plátna, zobrazující smyšlené krajiny a prostory, v symbolické formě zachycují současnou nejistotu lidstva na přelomu století. Vladimír Novák, který v dubnu oslaví 65. narozeniny, je považován za jednu z žijících legend českého moderního umění. Patří k významným představitelům směru takzvané nové figurace. Vystudoval v liberálním ovzduší konce 60. let minulého století, za normalizace, kdy byla československá společnost izolována od okolního světa a od kontaktů se zahraničím, šel vlastní cestou nezávislého umění.

Výstava představuje hrádeckého vampýra Tobiáše a jeho dobu

V Hrádku nad Nisou na Liberecku se otevírá výstava, na níž budou lidé moci spatřit kosterní pozůstatky takzvaného hrádeckého vampýra Tobiáše a poznat dobu, ve které žil. Kostru muže pohřbenou nezvykle mimo hřbitov a navíc obličejem dolů v Hrádku objevili předloni na jaře. Pro veřejnost bude nová dlouhodobá expozice ve výstavním centru Brána Trojzemí přístupná od úterý 24. ledna. Kostru archeologové objevili při průzkumu prováděném kvůli revitalizaci hrádeckého náměstí a přilehlých ulic. Ležela jen asi 20 centimetrů po povrchem Kostelní ulice, kousek od středověké hřbitovní zdi. U hlavy a u nohou měl nebožtík kameny a u lokte jeho pravé ruky ležely čtyři mince, stříbrné pražské groše z doby krále Jana Lucemburského. Pomohly určit, že žil ve druhé třetině 14. století. Hrádecký vampýr byl na svou dobu nezvykle vysoký. Měl robustní postavu a měřil asi 170 centimetrů. Zjistilo se také, že trpěl artrózou a zřejmě mírně kulhal. Analýzou DNA se podařilo zjistit i to, že genetičtí příbuzní muže nalezeného v Hrádku většinou žijí na Balkáně, a to v Albánii. Výstava současně představí, jak Hrádek a Hrádecko nebo jiná města na německo-polsko-českém pomezí vypadala v době, kdy vampýr žil. Výstava nazvaná Vampýr Tobiáš - putování prostorem a časem bude v Bráně Trojzemí přístupná nejméně jeden rok.

Ze sportu:

Basketbalisty Nymburka čeká v úterý souboj s lídrem francouzské ligy Gravelines. Český mistr by rád v duelu 2. kola osmifinále Evropského poháru ULEB potvrdil výbornou formu a připsal si 27. vítězství z posledních 28 zápasů, jímž by se přiblížil postupu do čtvrtfinále. Nymburk na úvod osmifinálových bojů vyhrál na palubovce VEF Riga 91:81 a udělal první důležitý krok k postupu. Nyní ale čeká na svěřence trenéra Ronena Ginzburga spolufavorit skupiny a aktuálně nejlepší tým Francie.

Novým prezidentem Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH) byl na valné hromadě ve Velké Bíteši zvolen Ladislav Blažek. Obchodní ředitel pražské Slavie nahradil ve funkci generálního manažera Bílých Tygrů Liberec Ctibora Jecha, jenž 9. ledna na mimořádném jednání APK LH v Praze rezignoval.

Fotbalisté Slavie mají třetí zimní posilu. Levý kraj obrany vyztuží Slovák Matúš Čonka, kterého Pražané získali z Košic. Člen slovenské jednadvacítky podepsal v Edenu smlouvu na tři roky. Čonka už poprvé trénoval s novými spoluhráči a po podpisu smlouvy ještě odletěl zpět na Slovensko. Na Slavii se bude hlásit ve čtvrtek.

Úterní počasí v Česku:

Bude zataženo až oblačno, zpočátku na většině území, postupně místy sněhové přeháňky nebo občasné sněžení, v polohách pod 300 m srážky i smíšené. Nejvyšší teploty nula až 4 stupně C., v 1000 m na horách kolem -3 stupňů C.