Zprávy čtvrtek, 29. července 1999

Nyní podrobněji:

Stále více českých Romů žádá v Británii o azyl

Počet českých Romů, kteří v Británii žádají o azyl, dosáhl v minulém měsíci rekordní výše. S ní vzrostlo i vážné znepokojení Londýna a hrozba, že Británie zavede vízovou povinnost pro všechny české občany. Tiskový tajemník britského velvyslanectví v Praze Zbyněk Havránek uvedl, že v červnu požádalo o azyl 143 občanů. Toto číslo je však třeba třikrát i vícekrát znásobit, neboť zaznamenává jen jednoho žadatele za rodinu.

Mluvčí ministerstva zahraničí Aleš Pospíšil uvedl, že zavedení vízové povinnosti ze strany Velké Británie vůči ČR bezprostředně nehrozí. Představitelé Demokratické unie Romů se hodlají vypravit do Británie, aby přímo na místě zmapovali životní podmínky Romů a jejich šanci na získání azylu.

Z jednání vlády

Vláda ve středu rozhodla, že z Fondu národního majetku 'FNM) bude možné čerpat finance na výstavbu a rekonstrukci nových domovů důchodců a ústavů sociální péče, které nahradí budovy vrácené v restituci. Jak uvedl vládní mluvčí Libor Rouček, do soukromých rukou přešlo 78 domů, ve kterých byly domovy nebo ústavy pro staré lidi. Noví majitelé v nich museli ústavy deset let ponechat; tato lhůta ale pomalu končí. Na výstavbu nebo opravu náhradních objektů bude ministerstvo práce a sociálních věcí potřebovat čtyři miliardy korun.

Kabinet se rozhodl zakročit proti organizacím a hnutím potlačujícím lidská práva. Přijal návrhy vicepremiéra Pavla Rychetského, které ukládají ministrům školství, vnitra, spravedlnosti a práce a sociálních věcí, jak při potírání podobných hnutí postupovat. Materiál obsahuje i názvy konkrétních sdružení, jejichž případným rozpuštěním by se měl zabývat ministr vnitra Václav Grulich. Jsou mezi nimi Vlastenecká fronta a Národní fronta castistů.

Ministři schválili poziční dokument ČR pro jednání o vstupu do Evropské unie k oblasti volného pohybu kapitálu. O přechodné období bude ČR žádat u nemovitostí. Vláda zhruba před měsícem schválila v časovém horizontu nejméně pěti let po vstupu do EU omezit nabývání tzv. vedlejších bytů 'secondary residence) občany EU. Stejně dlouhé přechodné období je navrženo pro blokování zemědělské a lesnické půdy. Motivem přijetí tohoto návrhu je obava z destabilizace trhu s nemovitostmi.

Kabinet dále schválil věcný záměr zákona o veřejném zdravotním pojištění, který předpokládá zřízení správy zdravotního pojištění. Ministru zdravotnictví Ivanu Davidovi se tak podařilo prosadit vznik nové instituce, která by dohlížela na činnost všech zdravotních pojišťoven.

Vláda podpořila studium na střední škole pro každé dítě se splněnou povinnou školní docházkou, ale i pro občany starší 16 let, kteří uspějí v přijímacím řízení. Dosud totiž mohli střední školu navštěvovat pouze absolventi škol základních. Poslanci poukazovali na fakt, že do zvláštních škol pro mentálně zaostalé chodí i děti, které duševně opožděné nejsou. Tyto školy navštěvují například epileptici, diabetici, autistické děti, ale také zdravé děti ze sociálně slabého prostředí.

Ministři schválili dvoumiliardový úvěr pro resort dopravy. Prostředky mají sloužit na krytí investic. Konsolidační banka by měla úvěr přijmout od bankovního ústavu, který poskytne nejlepší podmínky. Dluh by měl být hrazen ze státního rozpočtu.

Německo kritizuje omezování přístupu k velvyslanectví

Zvýšená bezpečnostní opatření kolem amerických institucí v Praze znepříjemňují život nejen některým Pražanům, ale omezují i přístup k budově německého velvyslanectví, což vyvolalo oficiální reakci německých úřadů. Velvyslanec Hagen Lambsdorff o tomto problému jednal s vicepremiérem Egonem Lánským. Volnému přístupu k německému velvyslanectví brání policisté, kteří například zastavují a kontrolují vozidla, která mají projet kolem budovy americké ambasády.

Česká policie je schopna vyslat do Kosova i pořádkové policisty

Česká policie je schopna do jihosrbské provincie Kosovo vyslat vedle kriminalistů i policisty, kteří by tam zajišťovali pořádek a bezpečnost. Vyslání ozbrojených policistů však brání české zákony - proto policie zatím nabízí vyslat deset neozbrojených specialistů. Ministerstvo vnitra už koncem června oznámilo, že je na žádost OSN přichystáno vypravit do Kosova skupinu kriminalistů, která by se věnovala objasňování masakrů a porušování lidských práv v Kosovu.

Ministerstvo zahraničí odmítlo obvinění z pasivity vůči běloruskému režimu

Ministerstvo zahraničí odmítlo kritiku předsedy senátního zahraničního výboru Michaela Žantovského, který úřad obvinil z pasivního přístupu k chování běloruského politika Alexandra Lukašenka. Ten zůstává s rozsáhlými pravomocemi na prezidentském křesle i po 20. červenci, kdy skončilo jeho funkční období. Odvolává se přitom na sporné referendum. Mluvčí ministerstva zahraničí Aleš Pospíšil uvedl, že ČR se plně připojila k postoji Evropské unie. Ta vyzvala všechny strany zapojené do konfliktu v Bělorusku k dialogu, který by měl otevřít cestu k vypsání spravedlivých parlamentních voleb. Vyzvala i k propuštění všech opozičních politických představitelů, které Lukašenkův režim vězní.

Prezident Havel se vrácí z dovolené na Islandu

Z dovolené se dnes vrací prezident republiky Václav Havel. Po devíti dnech odpočinku, které strávil na Islandu, se v pátek vypraví do bosenského Sarajeva. Zde bude s představiteli tří desítek zemí a mezinárodních organizací jednat o budoucnosti Balkánu.

Senát projedná zákon o navrácení státního občanství našim krajanům

Druhým dnem pokračuje dnes devátá schůze Senátu. Ta má na programu projednání novely zákona o nabývání a pozbývání státního občanství ČR, který má umožnit navrácení státního občanství našim krajanům v zahraničí.

Senát vrátil sněmovně návrh branného zákona

Senát vrátil ve středu Poslanecké sněmovně návrh branného zákona s několika pozměňovacími návrhy. Senátoři zákon upravili tak, že obsahuje názvy, sídla a územní obvody vojenských správních úřadů. Původní sněmovní znění počítalo s tím, že vojenské správní úřady stanoví až vláda svým usnesením, což senátoři považují za protiústavní. Senát vrátil podle očekávání sněmovně také další dvě armádní předlohy. Jsou jimi návrh zákona o průběhu základní a náhradní služby a vojenských cvičení a některých právních poměrech vojáků v záloze a novelu, která souvisí s přijetím branného zákona.

Předloha branného zákona podle ministra obrany Vladimíra Vetchého 'ČSSD) podrobně rozvádí brannou povinnost a způsob doplňování zbrojených sil v době míru, za stavu ohrožení státu a za válečného stavu. Ministr se nechtěl vyjadřovat k názoru senátorů, že část sněmovního znění předlohy je v rozporu s Ústavou.

Senát rozhodl nezabývat se vládní novelou zákona o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a postoupit ji přímo k podpisu prezidentu republiky. Novela má posílit nezávislost antimonopolního úřadu. Jeho předseda nesmí být narozdíl od nynějška členem žádné politické strany. Jeho funkční období má být šestileté a stejný člověk by mohl být šéfem tohoto orgánu nejvýše dvakrát. Taxativně jsou stanoveny i důvody jeho odvolání. Kabinet zastává názor, že délka funkčního období přispěje k posílení nezávislosti úřadu, neboť je stanovena odlišně od doby trvání funkčního období členů vlády.

Senát podpořil také novelu zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou. Ta má Exportní garanční a pojišťovací společnosti 'EGAP) umožnit, aby podpořila české podniky i ve vývozních kontraktech, kde jsou zboží a služby dodávány z několika zemí a na nichž se úvěrové pojišťovny jednotlivých zemí podílejí vždy v rozsahu účasti svých vývozců.

Mossei nabídl 450 miliónů za Poldi Kladno

Společnost Mossei International Holding nabídla za huťě Poldi Kladno současnému majiteli Zdeňku Zemkovi 450 miliónů korun. Pro konečnou cenu však bude rozhodující objem majetku, který Poldi spravuje. Zemek je podle informací tisku připraven prodat Poldi za 650 miliónů. Mossei usiluje o koupi hutě již od roku 1997. V nabídce v rámci konkursního řízení však v lednu 1998 firma neuspěla. Majetek Poldi odkoupila Zemkova společnost Ferra za 200 miliónů korun. Od 24. června Poldi kvůli nedostatku finančních zdrojů zastavila výrobu.

EuroTel a RadioMobil zprovoznily služby internetových hovorů

Společnosti EuroTel a RadioMobil zprovoznily služby levných hovorů přes internet do zahraničí. Pověření k provozování služeb vydal v úterý Český telekomunikační úřad. Možnost telefonování přes Internet mohou využívat všichni klienti obou firem, včetně majitelů předplacených karet.

Zdravotnické výdaje ČR, Polska a Maďarska za průměrem OECD

ČR sice zaostává ve zdravotnických výdajích za průměrem Evropské unie a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 'OECD), ale předstihuje srovnatelné členy OECD. Vyplývá to ze statistické publikace ECO-Santé 99, kterou vydala OECD v Paříži. Podle této nejúplnější databanky činily v roce 1997 zdravotnické výdaje na jednoho obyvatele v EU v průměru 1698 dolarů a v OECD 1615 dolarů. V ČR zdravotnické výdaje činily 943 dolarů, což je údaj srovnatelný se Španělskem a Portugalskem a předstihující Jižní Koreu, Maďarsko, Polsko, Mexiko a Turecko.

Unie svobody chce iniciovat změny v systému maturit

Unie svobody chce prosazovat zásadní změny v systému maturit tak, aby maturity nahradily přijímací zkoušky na vysoké a vyšší odborné školy. Uvedl to místopředseda strany a předseda sněmovního Výboru pro vědu a vzdělání Petr Mareš. Vytvoření srovnatelného modelu maturit je jednou z priorit navrhované reformy vzdělávání, kterou schválil Republikový výbor unie.

Soud začal zkoumat, zda německý řád vlastní hrad Bouzov

Církevní řád německých rytířů stanul před soudem - má prokázat, že mu patří hrad Bouzov. Ten je nejvýznamnější památkou na dlouhém seznamu objektů na severu Moravy, o jejichž vrácení řád usiluje již několik let. Zástupci řádu tvrdí, že mají přesvědčivé důkazy o tom, že vlastníkem staveb byl vždy on a že poválečná konfiskace byla protiprávní. Právníci správy hradu naopak tvrdí, že byla provedena podle zákona. Podle nich rovněž vyjde najevo, že řád za války spolupracoval s okupanty. Proti navrácení Bouzova se loni postavily tisíce lidí, kteří se podepsaly pod petici adresované vládě a poslanecké sněmovně.

Premiér Miloš Zeman v lednu vzkázal řádu, že jeho kabinet udělá vše pro to, aby řád nedostal zpět žádný majetek. "Dokud bude tato sociálnědemokratická vláda u moci, řád německých rytířů od ní nedostane ani kamínek, natož Bouzov, Sovinec či Karlovu Studánku," prohlásil tehdy v Bruntále.

Na pražském Petříně by měl vyrůst pomník obětem komunismu

Důstojně připomínat budoucím generacím oběti lidí, kteří se postavili komunistické zvůli, by měl Pomník obětem komunismu na pražském Petříně. Deset let připravovaný plán na vybudování pomníku začíná dostávat konkrétní obrysy, neboť městská rada v úterý souhlasila se záměrem na jeho vytvoření.

Nízký stav vody omezil plavbu na Labi mezi Ústím a Děčínem

Pokles hladiny Labe na 150 centimetrů, naměřených ve středu na střekovském zdymadle, zastavil plavbu mezi Děčínem a Ústím nad Labem proti proudu řeky. Po proudu je plavba omezená na dvě až čtyři hodiny denně, když je ze zdymadla vypuštěno větší množství vody. Pokud nebude dále pršet, zásoby vody ve střekovském zdymadle stačí na vypouštění umělých vodních vln zhruba do konce týdne.

O těžbě zlata na Rožmitálsku bude MŽP rozhodovat ještě jednou

Proti zamítavému stanovisku resortu životního prostředí k průzkumu zlatonosných ložisek na Rožmitálsku se odvolala k ministrovi Miloši Kužvartovi britská těžařská společnost Greenwich Resources. Ministerstvo vycházelo z odmítavého postoje rožmitálských obcí, které se obávají ničení životního prostředí. Proti bylo i ministerstvo obrany, v jehož vojenském prostoru Brdy by se nacházela třetina zkoumaného prostoru.

Ekologové pokračují v blokádě stromů v šumavských pralesech

Téměř 30 ekologických aktivistů pokračovalo v blokádě stromů v přírodní rezervaci Trojmezná na Šumavě. Cílem je zabránit kácení kůrovcem napadených stromů v prvních zónách Národního parku Šumava. Ředitel správy parku Ivan Žlábek vydal již před zahájením blokády všem lesním správám příkaz, aby ekologům nebránily v jejich aktivitách. Cílem je vyhnout se střetům mezi účastníky blokády a lesními dělníky a případným úrazům při kácení stromů.

Kriminalita v ČR poklesla, způsobená škoda naopak vzrostla

Policie v prvním pololetí letošního roku zaznamenala 211.426 trestných činů, což je o dvě procenta méně než loni ve stejném období. Celkovou škodu způsobenou trestnou činností v prvním pololetí však policisté vyčíslili na 22 miliard korun, což je zhruba o čtyři miliardy korun více než loni. Jak uvedl policejní prezident Jiří Kolář, ze všech oznámených trestných činů objasnila policie 46 procent. Na území ČR se v prvním pololetí stalo 121 vražd, což je o čtvrtinu méně než loni.

Cestovní kanceláře pořádají výlety za zatměním Slunce

Oblasti jižně od hranic České republiky v pásu úplného zatmění slunce zaplaví 11. srpna nejen astronomové, ale také zájemci z řad klientů cestovních kanceláří. Některé z nich se totiž inspirovaly astronomickým jevem a pořádají krátkodobé zájezdy do míst, která odborníci označili za takzvaný pás totality. Poslední úplné zatmění slunce bylo na území Čech v roce 1706. Další se očekává v roce 2135.

V Hostivaři objevili archeologové sídliště z doby bronzové

Sídliště z mladší doby bronzové, staré více než tři tisíce let, nalezli archeologové v Praze-Hostivaři, v místě, kde má v nejbližších měsících vyrůst obchodní a kulturní komplex. Odkryli pozůstatky staveb, jejichž konstrukci tvořily kůly a sloupy se stěnami vypletenými proutím a omazanými hlínou. V interiérech některých domů se uchovaly části vnitřního vybavení, jako například keramické nádoby stojící na podlaze či keramická závaží z tkalcovského stavu. Zcela ojedinělým nálezem jsou velké pece. Archeologové zde našli také bronzové šperky - jehlice a náramky.

V lánu pšenice na Zlínsku se objevily geometrické obrazce

Tři kruhy, z nichž největší má průměr asi 30 a nejmenší sedm metrů, se objevily v lánu pšenice mezi obcemi Kostelec a Fryšták na Zlínsku. Na jednotlivých světových stranách je navíc obilí polehlé do tvaru obdélníků o rozměrech zhruba dva krát tři metry. Petr Slovák, předseda zemědělského družstva Delta z obce Štípa, kterému lán patří, potvrdil, že v poslední době na tomto místě zemědělská technika nepracovala. Diváci marně hledali ve středu kruhů vpich po předmětu, kolem něhož by se otáčelo rysovadlo v rukou šikovného řemeslníka a vyrábělo kružnici.

Piktogram v obilném lánu ve tvaru štítu se třemi kruhy uprostřed a jedním vně objevili v pondělí také obyvatelé Čechtína na Třebíčsku.

Baletní soubor ostravského divadla vystoupí v Kanadě

Baletní soubor Národního divadla moravskoslezského v Ostravě se začátkem srpna zúčastní prestižního Mezinárodního divadelního festivalu v Montrealu, kam dnes odlétá. Pod povedením uměleckého šéfa a choreografa Igora Vejsady vystoupí ostravští tanečníci ve třech představeních, kde uvedou baletní fantazii kanadského choreografa Eddy Toussainta Time of Dance a kreaci Sensus. Klasické vystoupení bude zastoupeno ukázkami z baletu Don Quijote a Coppélia.

Šafránek vybojoval na ME bronz v disciplíně velkorážná pistole

Český reprezentant Pavel Šafránek vybojoval na mistrovství Evropy ve sportovní střelbě ve francouzském Bordeaux bronzovou medaili v disciplíně velkorážná pistole. Naše družstvo obsadilo ve stejné disciplíně čtvrté místo, titul získali Rusové.

Alberto Tomba navštívil Prahu

Svého rozhodnutí ukončit kariéru, které učinil před více než rokem, slalomář Alberto Tomba ani trochu nelituje. Italský lyžař dvanáct let vládl Světovému poháru, vybojoval tři zlaté olympijské medaile, ale do bílého sjezdařského kolotoče by se už nevrátil. Důvodem je obrovský stres, který ho provázel celou dobu a poznání, že současný 'nový' život je příjemný. Milované lyže nadobro nikdy neodložil. "Před čtrnácti dny jsem jezdil na ledovci," chlubil se Tomba při návštěvě Prahy. Objevil se zde opět po dvou letech. Matka mu prý doporučila, aby si českou metropoli pořádně prohlédl. "Říkala, že je to jedno ze sedmi nejkrásnějších měst světa. Jsem tady bohužel jen na tři dny a nemám na město čas. Určitě se ale vrátím, zdržím se déle a všechno dohoním," slíbil. Ve středu večer Alberto Tomba zasedl ve Veletržním paláci coby čestný člen do poroty při českém finále soutěže Elite Model Look.

Počasí

Bude skoro jasno, teploty 23 až 27 stupňů.

Tolik zprávy Rádia Praha.