200 let AVU - jubilejní výstava

Připravila Eva Petržílková.

200 let svého trvání si v letošním roce připomíná nejstarší vysoká umělecká škola v Čechách a na Moravě - Akademie výtvarných umění v Praze. Byla založena z iniciativy Společnosti vlasteneckých přátel umění císařským dekretem z 9.října 1799 a svou činnost pak zahájila v roce 1800. Zestátněna byla v roce 1896 a roku 1923 se stala vysokou školou. Od ledna 1999 je ze zákona veřejnou univerzitní školou. Při příležitosti svého dvoustého výročí uspořádala AVU celou řadu akcí, z nichž některé proběhly už v minulém roce. Letošním vyvrcholením oslav se stala "Jubilejní výstava 200 let AVU" v právě zrekonstruované Valdštejnské jízdárně. V tomto reprezentativním prostoru se představují umělecká díla spjatá s historií školy. V jejím vývoji se vystřídala řada různých období - období krize a rozvoje, období různých tvůrčích diktátů, akademického konzervatismu i ideologického diktátu. Všechny tyto proměny mohou návštěvníci jubilejní výstavy akademie pozorovat. Jak uvedl současný rektor Akademie doc. Jiří Kotalík, charakteristická slohová období v historii školy zde zastupují malířské, sochařské a grafické práce významných pedagogických osobností - vedoucích profesorů a docentů, kteří na akademii působili... V souvislosti s posledním jmenovaným Milanem Knížákem docent Jiří Kotalík dále poznamenal, že ani v současné době není obsazení pedagogického sboru chudé na významné osobnosti.. Za 200 let svého působení vychovala AVU v Praze řadu uznávaných osobností výtvarného umění. A jak je to podle současného rektora Kotalíka s nastupující generací mladých výtvarníků? Tolik k jubilejní výstavě AVU i k současnému dění na akademii její rektor doc. Jiří Kotalík. Ten ještě připomněl, že v rámci výstavy, která potrvá do 28. října, bude rovněž promítán hodinový dokumentární film věnovaný dějinám pražské AVU, vyrobený v letošním roce Českou televizí.

Autor: Eva Petržílková
spustit audio