Archeologové objevili v Klementinu jezuitskou školu a hroby

Archeologové při záchranném výzkumu v pražském Klementinu objevili čtyři učebny jezuitské školy z 16. století a dva raně středověké hroby. Sdělila to Irena Maňáková z Národní knihovny, která v Klementinu sídlí. Rozsáhlé vrcholně a pozdně středověké pohřebiště našli archeologové v západní polovině takzvaného Studentského nádvoří. V úzkém výkopu zdokumentovali devět hrobů, většina z nich však byla narušena při raně novověkých stavebních úpravách. K překvapivému nálezu patří dva osamocené hroby s ostatky dvou žen, které odborníci našli v severovýchodní části nádvoří. Jedna z pohřbených u sebe měla nevelký nůž. Pod povrchem Studentského nádvoří vědci odkryli i čtyři učebny jezuitské školy. Podle písemných pramenů byl objekt dostavěn roku 1577, tedy 21 let po příchodu jezuitského řádu do Čech. Jezuitská škola, která sloužila k výuce více než 80 let, musela okolo roku 1660 ustoupit výstavbě jižního křídla monumentální raně barokní jezuitské koleje.