Bavorský spolek ocenil české pendlery za prohlubování dobrých sousedských vztahů

Spolek Bavaria Bohemia, který už 14 let uděluje cenu Brückenbauer-Stavitel mostů za příkladné úsilí o prohlubování dobrých sousedských vztahů mezi Českem a Bavorskem, předal mimořádné ocenění českým pendlerům. Zástupci spolku, bavorských regionů, hospodářské komory, firem a také německý velvyslanec v ČR Christoph Israng je ocenili za to, jak loni i letos čelili problémům spojeným s pandemií covidu-19. Předsedkyně Asociace pendlerů ČR Zuzana Vintrová po převzetí ceny ČTK řekla, že je to to největší ocenění, které mohli pendleři dostat, a že je to vyjádření úcty k lidem přejíždějícím hranici do práce.

Čestnou cenu dostal spisovatel Jaroslav Rudiš, který píše své romány v češtině i v němčině a přihlížející pozdravil z krátkého videa, protože měl dlouho domluvené čtení v Mnichově. Další ceny dostali Veronika Kupková, učitelka z Kadaně a rodačka z Plzeňska, které učaroval šarm Sudet a jejich řídce osídlená krajina plná příběhů. Díky ní a jejím žákům vznikl film o zaniklém městečku Přísečnice. Dalším oceněným byl Karel Suchý z Mnichova, narozený v roce 1930 v Kundraticích na Šumavě, který pomáhal znovu vybudovat úplně zbořený kostel v Anníně, kde se Češi a Němci znovu setkávají.

Eugenie Trützschlerová, která utekla v roce 1967 do Mnichova ještě jako neplnoletá, dostala cenu za založení Euregia Egrensis po roce 1989, jehož jméno a aktivity navázaly na skoro tisíciletou tradici. Gymnázium a obchodní akademie ve Stříbře a Reálná škola ve Vohenstraussu pak spolek ocenil za to, že více než 30 let udržují velmi aktivní výměnné a projektové partnerství. Kromě intenzivní výuky němčiny v ČR se na bavorské škole vyučuje čeština, což je podle Isranga pro další německé školy v pohraničí vzor hodný následování.