Benefiční koncert dnes zahájí festival komorní hudby Brikcius

Benefiční koncert pro Nadaci Charty 77 Konto Bariéry dnes v pražském kostele U Salvátora zahájí 4. ročník cyklu koncertů komorní hudby Brikcius. Zazní dílo Johanna Sebastiana Bacha Umění fugy. Festival Brikcius se koná do 26. listopadu. Letošní dramaturgie je zaměřena na 330. výročí narození Johanna Sebastiana Bacha a tvorbu francouzských a italských skladatelů. Vedle hudby nabídne také film a básnické čtení.