Bezdomovci mají přístup k internetu

Bezdomovci a další lidé v sociální krizi, kteří prodávají v pražských ulicích časopis Nový Prostor, mají k dispozici internet. Internetová kavárna, v níž jsou čtyři počítače, je součástí Denního centra prodejců Nového Prostoru v Řeznické ulici. Podle sociálního terapeuta občanského sdružení Nový prostor Jakuba Chudomela většina prodejců již internet ovládá. Klienti v něm mohou hledat informace a také posílat a dostávat elektronickou poštu od přátel, úřadů i potencionálních zaměstnavatelů. Nový prostor nabízí v Praze stovka lidí. Časopis, který se zaměřuje na sociální problematiku a je určen zejména mladým lidem, vychází v nákladu 15.000 výtisků a je distribuován v řadě měst. Prodejci začali využívat internet již v roce 2001. Tehdy centrum sídlilo v Holešovicích a mělo jeden počítač. Po povodni v roce 2002, kdy bylo centrum vyplaveno, klienti sdružení o tuto možnost přišli. Na vybavení internetové kavárny v Řeznické ulici se podílel Evropský sociální fond.