Češi jsou skeptičtí vůči evropským institucím, ale důvěřují euru

Češi nedůvěřují evropským institucím a pouze dvě pětiny obyvatel dnes podporují členství ČR v Evropské unii, což je historicky nejnižší údaj. V kontrastu s tím si zavedení jednotné měny stále přeje více než polovina, přesněji 56 procent obyvatel. Vyplývá to z českého Eurobarometru, což je průzkum Evropské komise, který sleduje postoje k evropským otázkám. Jak ukázal průzkum, Češi vnímají EU jako záruku ekonomické prosperity, ale vidí v ní také symbol byrokracie a nezaměstnanosti. O její politice jsou málo informováni, institucím nerozumějí a jsou k nim skeptičtí. Polovina Čechů nechápe princip fungování EU a stejná část obyvatel se domnívá, že rozsah práva veta by měl zůstat nezměněn, protože zaručuje ochranu národních zájmů. ČR také patří s Dánskem, Tureckem a Velkou Británií mezi země s nejnižší podporou evropské ústavy. Co se týká výhod členství, jsou Češi spolu s Poláky, Litevci a Estonci nejméně skeptičtí v očekáváních. Slibují si ekonomické výhody a brání se dalšímu rozšiřování. Společnou obrannou a zahraniční politiku podporují více než tři čtvrtiny obyvatel. S dalším rozšířením unie souhlasí méně než polovina dotázaných. S nízkou důvěryhodností souvisí podle respondentů také malá informovanost o institucích EU. O Evropském parlamentu si 38 procent obyvatel myslí, že nemá na jejich život žádný vliv. O existenci Rady EU ví 54 procent lidí, nejméně známými institucemi jsou Evropský účetní dvůr a Výbor regionů (o obou slyšelo 21 procent lidí).