Češi postižení těžbou v Turówě žádají komisi EU o účast na vyjednávání s Polskem

Obyvatelé českých obcí postižených pokračující těžbou v polském hnědouhelném dolu Turów žádají Evropskou komisi o aktivní účast na vyjednávání české strany s Polskem. Sousedský spolek Uhelná odeslal dopis s touto žádostí evropskému komisaři Virginijusi Sinkevičiusovi. Spolek o tom informoval v tiskové zprávě.

Česká republika a Polsko už druhý týden jednají o mezivládní dohodě, která by měla minimalizovat dopady těžby na české území a zajistit kompenzace případných škod. Polsko chce důl u česko-polské hranice rozšířit, prohloubit a zároveň tam prodloužit těžbu až do roku 2044. To se nelíbí obyvatelům příhraničních oblastí Česka a Německa, kteří se obávají většího hluku, prašnosti a ztráty vody. Soudní dvůr Evropské unie v květnu na českou žádost nařídil zastavení těžby v dole Turów. Polsko to ale odmítá, protože uhlí z dolu je důležité pro tamní energetiku.