Češi svou životní situaci vnímají jen o málo hůř než je průměr EU

V hodnocení své životní situace jsou Češi v Evropské unii velmi lehce pod průměrem. Plyne to z průzkumu, který zveřejnil Eurostat. V souhrnu sledovaných aspektů, jako jsou osobní vztahy, životní prostředí, ale i využití času, zaměstnání nebo finanční situace, byli z evropské osmadvacítky nejspokojenější lidé v Dánsku, Finsku a Švédsku. Nejmenší celkovou spokojenost se životem projevovali Bulhaři.

S průměrnou hodnotou 7,8 na škále od nuly do 10 bodů byla oblast osobních vztahů nejlépe celoevropsky hodnoceným aspektem vlastní životní situace dotazovaných. Češi byli v této věci dokonce ještě optimističtější a osobní vztahy "oznámkovali" hodnotou 8,1 bodu. Spokojenost se vztahy přitom byla nejvýše hodnocena ve většině zemí EU. Nejméně byli lidé v EU spokojeni se svou finanční situací. Úplně nejhůř svou finanční situaci přitom nevnímají krizí stíhaní Řekové (4,3 bodu), ale Bulhaři. Ti svou nespokojenost vyjádřili na desetibodové škále velmi nízkou hodnotou 3,7. Češi jsou ve vnímání své finanční situace přesně na celoevropském šestibodovém průměru.