České kulturní dědictví bude moci čerpat téměř 12 miliard z EU

České památky a další projekty z oblasti kulturního dědictví mohou v příštím programovacím období EU získat až 430 milionů euro (11,8 miliardy korun), tedy přibližně stejně jako v období končícím. S těmito penězi počítá připravovaný Integrovaný regionální operační program (IROP), přičemž uvedená suma zahrnuje i přírodní dědictví a odpovídá devíti procentům z celého tohoto programu. Prostředky bude možné použít na projekty z celé ČR kromě Prahy. "Program bude v červnu předložen vládě ke schválení a poté Evropské komisi. Podle předchozích zkušeností je možné, že jednotlivé aktivity ještě doznají změn," sdělila ČTK Klára Dostálová, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj. V letech 2007 až 2013 šlo na projekty z evropských fondů v oblasti kulturního dědictví, mezi nimiž Česko upřednostnilo nákladné rekonstrukce nemovitých památek, přibližně sedm miliard korun přes Integrovaný operační program (IOP). Garantem bylo ministerstvo kultury, vybralo asi dvě desítky projektů za přibližně 150 až 500 milionů korun. Dokončené jsou zatím jen tři, vila Tugendhat v Brně, Národní centrum fotografie a dílna tapiserií Jindřichův Hradec a oblast Dolních Vítkovic s konverzí plynojemu na kulturní dům.