České školy bez hranic učí děti krajanů český jazyk a reálie

České školy bez hranic (ČŠBH) přispívají k tomu, aby potomci krajanů žijících v zahraničí zůstávali v kontaktu s jazykem a kulturou země, kde mají kořeny. Děti od 18 měsíců do konce povinné školní docházky se v nich seznamují s českým jazykem i českými reáliemi. Školy mohou získat státní podporu, pokud uspějí při žádosti o grant ministerstev školství a zahraničí. Rodiče platí školné, případně mohou školy získávat peníze i od sponzorů. Provoz bývá zajišťován i značným podílem dobrovolnické práce. Na pondělní konferenci v Senátu o aktivitách ČŠBH hovořila předsedkyně tohoto spolku Lucie Slavíková-Boucher. V Evropě funguje osm Českých škol bez hranic, které v plynulém školním roce navštěvovalo 670 dětí. Po celém světě pak obdobnou náplň nabízí čtyři desítky spolupracujících škol, celkem se češtinu a české reálie v těchto institucích učilo na dva tisíce dětí. České školy bez hranic jsou pro děti od šesti let doplňkem k běžné základní škole v zemi, kde žijí.