Česko se zaváže k udržení splavnosti Labe

Lodní dopravu na Labi mezi Českem a Německem by nově měla řídit společná dohoda obou států. Ta stanoví základní parametry pro fungování labské vodní cesty, které by měly zajistit oba státy. Dohodu v pondělí projedná vláda. Vyplývá to z dokumentu ministerstva dopravy.

Česko podle dohody bude muset zajistit plavební parametry pro úsek z Ústí nad Lebem ke státním hranicím s Německem. Návazně na to, pak mezi Ústím nad Labem a Týncem nad Labem a současné mezi Týncem nad Labem a Pardubicemi měla být možná plavba s hloubkou až 230 centimetrů.Údržbu vodní cesty bude mít nadále na starosti Povodí Labe. Náklady na údržbu vyjdou na přibližně 150 milionů korun ročně.