Česko věnuje na obnovu poničeného parku v Chile 4,5 milionu korun

Česká republika poskytne Chile 4,5 milionu korun na obnovu parku po požáru, který tam v únoru neúmyslně založil český turista. Chilská správa lesního hospodářství za peníze vybuduje školku na výsadbu sazenic patagonských dřevin, jež budou použity na zalesnění ekologicky nejcennějších oblastí parku. Únorový požár v Torres del Paine zničil více než 11.000 hektarů, z nichž přibližně 300 hektarů představují velmi cenné a více než pět set let staré lesní porosty.