Československý jazyk byl před 95 lety prohlášen za jazyk státní

Národní shromáždění přijalo v únoru 1920 takzvaný jazykový zákon, který označil "jazyk československý" za oficiální jazyk. Vydáním jazykového nařízení k tomuto zákonu pak byl 3. února 1926 prohlášen československý jazyk za jazyk státní. Příslušníci národnostní menšiny v oblastech, ve kterých tvořili podle posledního sčítání lidu více než 20 procent obyvatel, mohli používat ve styku s úřady jazyka své menšiny.

Ideologie československého jazyka vycházela z koncepce čechoslovakismu. Ta vznikla v 19. století a byla jedním ze základů snah o národní osvobození Čechů a Slováků. Stavěla na představě o existenci československého národa a československého jazyka. Důvodem jejího vzniku byla především obrana před nacionálními sjednocovacími snahami v Německu a Itálii i maďarským nacionalismem.