Charta 77 udělila Aleně Dernerové cenu za občanskou statečnost

Nadace Charty 77 předala v rezidenci pražského primátora dětské neuroložce a mostecké komunální političce Aleně Dernerové Cenu Františka Kriegla, kterou uděluje za občanskou statečnost. Nadace ji ocenila za "její statečný zápas proti korupci a tunelování veřejných zakázek při nákupu předražených zdravotnických přístrojů a uzavírání nevýhodných smluv v nemocnicích Ústeckého kraje, sdružených ve společnosti Krajská zdravotní". Dernerová kritizovala kroky Krajské zdravotní, a.s. (KZ), která vznikla v roce 2007 sloučením pěti nemocnic s 6500 zaměstnanci a ročním obratem šest miliard korun. KZ podle ní dělala sporné kroky bez ohledu na názor poradního sboru. Už na počátku roku Dernerová získala Cenu za statečnost za rok 2009 od Lékařského odborového klubu - Svazu českých lékařů. Cena Františka Kriegla je udělována od roku 1987 a připomíná postoj československého politika, který jako jediný z tehdejších představitelů odmítl po obsazení republiky vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968 podepsat potupný diktát. Loni nadace udělila cenu Jakubu Štěrbíkovi a Stanislavu Vodičkovi, kteří se postavili hajlujícím neonacistům.