ČLK napadla náborovou akci Mé ambulance - registrace za notebook

Náborovou akcí společnosti Moje ambulance se zřejmě bude zabývat etická komise České lékařské komory (ČLK). Síť ordinací praktických lékařů láká lidi na slib, že každý sedmdesátý nově on-line registrovaný vyhraje notebook. Podle prezidenta ČLK Milana Kubka je postup společnosti neetický, pacientům prý zamlčuje, že registrací v síti ztratí svého dosavadního praktického lékaře. Vyjádření společnosti zjišťujeme. "Pojištěnec je tak nedůstojným způsobem uváděn v omyl," uvádí na webu ČLK Kubek. O prověření požádá etickou komisi. Doporučí také lékařům, kterým takto byli "odebráni pacienti", aby dávali podnět k disciplinárnímu řízení orgánům ČLK. Orgánům registrujícím nestátní zdravotnická zařízení Kubek doporučí, aby zvážily, zda se nejedná o správní delikt v jejich pravomoci. Tyto orgány a také zdravotní pojišťovny by podle Kubka měly žádat při přeregistraci pojištěnce jeho vlastnoruční podpis na listině, z níž bude zřejmé, že končí u dosavadního lékaře a nově se registruje u jiného.

Podle etických norem ČLK se lékař má zdržet všech aktivit, které přímo nebo nepřímo znamenají propagaci nebo reklamu jeho osoby a lékařské praxe a ve svých důsledcích jsou zaměřeny na rozšíření klientely. ČLK může za porušení kodexu postihnout jen své členy, nikoli majitele řetězce.

Autor: Peter Gabaľ