Člověk v tísni: Pomoc z V4 hlavně do Afghánistánu, v Africe chybí

Nejvíce peněz na rozvojovou pomoc poslaly v posledních deseti letech země visegrádské čtyřky (V4) do válkou zmítaného Afghánistánu a balkánských zemí. Berou tak ohled spíše na své zahraničněpolitické zájmy než na potřeby nejchudších zemí světa například v subsaharské Africe, upozornila organizace Člověk v tísni. Nejpromyšlenější rozvojovou politiku má z postkomunistické čtyřky Česko, vyplývá to z analýzy rozvojové pomoci zemí V4, kam vedle ČR patří Slovensko, Maďarsko a Polsko. Právě podpora nejchudších zemí byla součástí mezinárodních závazků, které státy přijaly svým vstupem do EU. "Výběr prioritních zemí odráží do značné míry ekonomické a zahraničně-politické zájmy států," řekl ředitel společnosti Člověk v tísni Šimon Pánek, podle něhož to dokládá i fakt, že letos se z nejméně rozvinutých zemí světa mezi prioritní příjemce pomoci od V4 dostaly jen Afghánistán, Etiopie a Angola. Podle Pánka se do rozvojové pomoci V4 odrážejí spíš závazky vyplývající třeba z členství v NATO než mezinárodní chápání chudoby a potřeb nejméně rozvinutých států.