ČMKOS: Jen omezováním výdajů se ČR z deficitů nevymaní

Omezování výdajů státnímu rozpočtu nepomůže, naopak to může ohrozit základní funkce státu. Bez zvyšování daní se z deficitů Česká republika nevymaní. Stojí to v analýze, kterou Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) zpracovala ke koaliční smlouvě a programovému prohlášení vlády. Výtah z analýzy má ČTK k dispozici. "I v letošním roce deficit veřejných financí, přes signalizované mírné oživení HDP, tenduje k částce cca 200 miliard Kč," uvádí se v analýze. Pokud by podle ní Česká republika okamžitě zlikvidovala veškeré sociální dávky vyplácené státem i obcemi, tedy včetně nemocenských dávek, podpor v nezaměstnanosti, všech rodinných dávek či sociální potřebnosti, snížil by se tento deficit pouze na 120 miliard Kč. Politická reprezentace si podle ČMKOS nechce uvědomit, že při zachování stávajícího daňového systému se nelze k rovnováze veřejných financí "proškrtat" soustavnou redukcí výdajové strany rozpočtů, pokud nedojde ke zcela zásadní restrikci výdajů státu ve všech oblastech. "Takové restrikci, která ohrozí základní funkce státu," dodává analýza odborů. Daňová soustava v ČR totiž podle ní pracuje s daleko nižším výběrem daní, než si je ochoten kdokoli z politiků připustit.