ČSSD chce vyšší přímé a majetkové daně a prokazovat původ majetku

ČSSD ve svém návrhu koaliční smlouvy s lidovci a unionisty požaduje zvýšení majetkových daní a progresivnější zdanění příjmů fyzických osob. Současně odmítá snižování sociálního a zdravotního pojištění. Prosadit chce zákon o prokazování původu majetku, podle kterého by musely fyzické i právnické osoby doložit, že majetek nad stanovenou hranici nabyly legálně. Návrh dokumentu zveřejnily Britské listy. ČSSD rovněž požaduje "rozvíjení sociálního státu na základě sociálně-tržního a ekologicky orientovaného hospodářství", udržení sociálního smíru a posílení sociálního dialogu. Koaliční partneři se mají zavázat, že budou zásadní hospodářská a sociální opatření před jejich přijetím projednávat v tripartitě. Předložit by měli nový zákoník práce, který zachová nynější ochranu zaměstnanců.

Koalice má pokračovat v přípravě důchodové reformy založené na státem garantovaném průběžném financování a na příjmové a generační solidaritě. Sociální dávky se mají změnit tak, aby více podporovaly rodiny s dětmi a motivovaly k hledání zaměstnání. Životní minimum se má pravidelně valorizovat a zachovat se má v poměru k němu motivační funkce mzdy. Reforma zdravotnictví má být založena na ústavním právu občanů na bezplatnou zdravotní péči na základě veřejného pojištění. Stejně tak má být zachováno bezplatné veřejné základní, střední a vysoké školství. Zákon o nájemném bydlení, který mají vládní strany připravit, by měl stanovit regulační pravidla pro stanovení místně obvyklého nájemného a úhrad služeb. Zákonem by měl být rovněž stanoven sociální příspěvek na bydlení.

Koaliční partneři by měli společně prosadit v obou parlamentních komorách ústavní zákon o referendu. Občané by v něm měli rozhodovat o zásadních otázkách vnitřní a zahraniční politiky. Jiný ústavní zákon by měl omezit imunitu ústavních činitelů. Česko by rovněž mělo prosazovat posilování Evropská unie, ale také OSN v předcházení ozbrojeným konfliktům a válkám. V NATO i unii navrhují sociální demokraté prosazovat posilování bezpečnostního pásma v sousedství evropského společenství. Přijetí eura by mělo Česko dosáhnout v letech 2009 až 2010.

Sociální demokraté rovněž chtějí zachovat veřejnoprávnost Českého rozhlasu, obou programů České televize i ČTK. V majetku státu by měly zůstat lesy, které nyní spravuje státní podnik Lesy České republiky. Nad návrhem koaliční smlouvy se ještě sejdou vyjednavači koaličních stran. Místopředseda ČSSD Zdeněk Škromach připustil, že o sporné části programu bude muset rozhodnout politická reprezentace staronové koalice v úterý.