ČSÚ: Podíl výdajů na energie od roku 1995 stoupl o polovinu

Podíl výdajů členů domácností na energie stoupl od roku 1995 do roku 2003 o polovinu na zhruba 9,5 procenta na celkových čistých peněžních příjmech domácností. Vyplývá to z nedávné studie Českého statistického úřadu (ČSÚ). Celkem tak každý člen domácnosti zaplatil v předloňském roce za topení, teplou vodu, plyn a elektřinu více než devět tisíc korun. "V celkových vydáních na bydlení mají největší váhu výdaje na elektřinu a plyn, jejichž objem na jednu osobu v domácnosti se úhrnem mezi lety 1995 a 2003 zvýšil více než trojnásobně," uvedl úřad. Podíl výdajů na elektřinu a plyn ve sledovaných letech stoupl z 3,7 procenta na celkových příjmech na 6,3 procenta v roce 2003. Výdaje na topení a teplou vodu stouply o 65 procent. Každý člen průměrné domácnosti utratil předloni podle ČSÚ za bydlení 16.654 Kč, tedy zhruba 17 procent svých čistých příjmů. Výdaje na bydlení tak převýšily útraty za potraviny a nealkoholické nápoje. Z prostředků na bydlení připadlo na elektřinu zhruba 3700 korun a na teplo 3000 korun. Celkem za energie každý člen domácnosti vydal 9579 korun.