Dagmar Šimková

Zdroj: Česká centra / FDULS

Politická vězeňkyně, která byla v pouhých 23 letech odsouzena za dehonestaci komunistických představitelů a ukrývání vojenských zběhů.

Zdroj: Česká centra / FDULS

Přestože se ničeho závažného nedopustila, strávila v československých věznicích 14 let. Její kniha „Byly jsme tam taky“ patří k nejdůležitějším svědectvím o surovosti komunistického režimu v padesátých letech 20. století. V bouřlivém roce 1968 se podílela na založení politického klubu K 231, sdružujícího oběti komunistických politických procesů padesátých let minulého století. Po své emigraci do Austrálie se zapojila do činnosti hnutí Amnesty International.

Ilustrovaný projekt „České hrdinky“ byl inspirován 100. výročím uzákonění rovného volebního práva pro československé ženy v roce 1920 a 200. výročím narození spisovatelky Boženy Němcové. Jde o společný projekt Českých center, studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, vedených Renátou Fučíkovou a Radio Prague International.