Deník Právo: Na aukcích jsou vzácné dokumenty odcizené z Chebu

Na zahraničních aukcích se objevily některé ze stovek královských písemností včetně originálů dopisů významných panovníků od Karla IV. po Marii Terezii, které se v minulosti ztratily ze státního archivu v Chebu. Jejich katalogová cena se pohybuje v závratných částkách. Případ vyšetřují karlovarští policisté ve spolupráci se zahraničními kolegy. Píše to deník Právo. "Jedná se o korespondenci mezi městem Chebem a různými panovníky. Dopisy na hadrovém papíře opatřené vodotiskem mají všechny náležitosti včetně královské či císařské pečeti a podpisu. Jejich unikátnost spočívá v jedinečnosti, neexistují totiž žádné duplikáty. Král psal vždy jen jeden takový dopis," řekl ředitel chebského archivu Karel Halla. Mezi nejvzácnější ukradené relikvie patří podle listu dopis od Karla IV. z roku 1354, kterým osvobodil město Cheb od placení cla. Karel Halla uvedl, že chybí i korespondence od Václava IV., císaře Zikmunda či Jagellonců. Denik Právo píše, že chybějící archiválie odhalil audit před šesti roky. Karel Halla si myslí, že dokumenty byly z archivu odcizeny v 90. letech, kdy po nich byla větší poptávka a nebyl problém je dostat za hranice. Tehdy také panoval chaos v kontrole lidí, kteří v archivu dokumenty studovali.