Die Presse: Vnímání utrpení sudetských Němců v Česku se mění

Vnímání nuceného odsunu sudetských Němců z někdejšího Československa se mění i v České republice, upozorňuje ve čtvrtek ve svém komentáři rakouský deník Die Presse. Podotýká ovšem, že v Rakousku posun směrem ke smíření příliš brán na vědomí. Zároveň vyzývá k věcné a nosné diskusi o odsunu, jeho příčinách i roli vyhnanců, diskusi, kterou se nepodařilo nastolit ani 65 let po válce. "Česká vláda doufala, že dekret a odsun sudetských Němců prohlášených za cizince povedou k ukončení (česko-německého) konfliktu jednou provždy," napsal v deníku člen stálé komise rakouských a českých historiků Niklas Perzi o dekretu č. 33 o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské. Právě ten umožnil odejmout sudetským Němcům a Maďarům československé občanství a zkonfiskovat majetek. Komentář se podrobně zabývá historickým vývojem československého pohraničí.