EDUin: Stát nemá plán pro vyrovnání nerovností z výuky on-line

Stát nemá jasný plán pro vyrovnání nerovností ve vzdělávání, které mezi žáky vznikly při výuce na dálku. Debata o tom, jak se po návratu do škol podpoří slabší žáci, měla už dávno začít. Vláda by měla připravit masivní finanční program pro doučování a určit, podle čeho se potřebné děti rozpoznají. Shodli se na tom zástupci neziskové společnosti EDUin, kteří na on-line konferenci představili sedmý ročník analýzy českého vzdělávacího systému za minulý rok. Letní doučovací kempy, které chce organizovat ministerstvo školství, podle nich stačit nebudou. Zástupci EDUin poukázali na to, že český vzdělávací systém je dlouhodobě velmi selektivní a nezaručuje rovnost příležitostí pro všechny žáky. Mezi regiony, školami a jednotlivými učiteli jsou velké rozdíly v kvalitě vzdělávání. Nerovnosti často souvisí i se socioekonomickým postavením rodin a české i mezinárodní analýzy potvrzují, že současná výuka na dálku kvůli epidemii covidu-19 tento problém ještě zvětšuje. Podle programového ředitele EDUin Miroslava Hřebeckého přitom není ve výhledu žádný komplexní plán státu, který by mohl prohlubující se nerovnosti ve vzdělávání napravovat. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) sice již dříve zmínil záměr masivní podpory letních doučovacích kempů, podle Hřebeckého to ale nestačí.