EK bude zkoumat, zda Třinecké železárny dostaly státní podporu

Evropská komise bude zkoumat, zda Třinecké železárny dostaly od českého státu veřejnou podporu, jež nebyla slučitelná s právem Evropské unie a s restrukturalizačním programem, který byl v rámci české smlouvy o přistoupení k unii dohodnut pro ocelářský průmysl. Komise v úterý rozhodla zahájit hloubkové šetření. Jde zatím o druhé řízení proti České republice ohledně státní pomoci. Komise bude podle oficiálního sdělení zkoumat, zda cena, kterou vláda (konsolidační agentura) letos v dubnu zaplatila za odkoupení akcií firmy ISPAT Nová huť od Třineckých železáren, byla skutečně tržní cenou. Třinec vlastnil 10,54 procenta akcií Nové huti a prodal je za 1250 korun za kus. EK si je vědoma, že cena byla potvrzena dvěma expertízami. Má však prý k dispozici informace, jež naznačují, že tyto odhady mohly cenu nadhodnotit. Pokud by tomu tak bylo, transakce by zahrnovala státní pomoc, kterou by nebylo možné považovat za slučitelnou s právem EU.