EK: ČR má z Polska odvézt odpad po sanaci ostravských lagun

Až před Soudním dvorem EU možná skončí Česká republika, která odmítá přijmout z Polska zpět materiál, který Poláci a také Evropská komise označují za nebezpečný odpad. Podle české strany se ale jedná o palivovou směs, vyrobenou za použití kalů ze sanace ostravských lagun. Komise Česko k převzetí celkem 20.000 tun vyzvala minulý týden. Podle českého ministerstva životního prostředí (MŽP) je ale český postup správný a o odpad se nejedná. Praha upozorňuje, že ona palivová směs je registrována u Evropské chemické agentury v souladu s evropským nařízením Reach o regulaci chemických látek. Podle názoru Evropské komise unijní právo stanoví, že pokud se příslušné orgány dotčených členských států osmadvacítky nemohou dohodnout na tom, zda zásilka je či není odpad, nakládá se s ní jako s odpadem, a země původu ji tudíž musí převzít zpět.

Ostravské laguny, které jsou pozůstatkem někdejšího chemického provozu, představují jednu z největších ekologických zátěží v Česku a jejich čištění provázejí neustálé problémy. Termín vyčištění se stále posouvá. Obyvatelé v okolí obtěžují kaly zejména zápachem. Geosan za sanaci od státu dostal zhruba 2,6 miliardy korun. Po odtěžení 200.000 tun kalů se ale ukázalo, že v lagunách jsou další desítky tisíc tun kalů, se kterými se nepočítalo.