EK opět vyzvala ČR k reformám důchodového a zdravotního systému

Evropská komise v úterý vyzvala Prahu k přísnější rozpočtové politice ve střednědobém a dlouhodobém výhledu a zejména k reformám systémů důchodového zabezpečení a zdravotnictví. Komise tak učinila při schválení aktualizovaného českého makroekonomického programu, v němž našla řadu nedostatků. Komise se domnívá, že ČR je schopna snížit rozpočtový deficit z 5,2 procenta hrubého domácího produktu v roce 2004 pod tři procenta v roce 2008, ovšem za předpokladu, že skutečně provede plánované škrty. Pak bude moci uvažovat o vstupu do eurozóny v roce 2010.

Komise také Česko varovala, aby respektovalo naplánované stropy výdajů před volbami v příštím roce. "Dlouhodobou životaschopnost českých veřejných financí ohrožují významná rizika vzhledem k předpokládaným značným rozpočtovým nákladům spojeným se stárnutím obyvatelstva," píše se ve zdůvodnění EK k návrhu usnesení Rady EU k aktualizovanému konvergenčnímu programu. Ten česká vláda předložila 1. prosince.

"První reformní kroky již přinesly své výsledky a dokonce je ocenila ve své zprávě před koncem roku samotná Evropská komise," reagoval mluvčí ministerstva financí Marek Zeman. Komise loni 22. prosince konstatovala, že Česká republika učinila dostatečné kroky při snižování schodku státního rozpočtu a zachovala se v souladu s pravidly.