EK spokojena s užíváním eurozatykače, má výhrady k ČR

Evropská komise je spokojena s dosavadním užíváním eurozatykače členskými státy; má za to, že výrazně urychlil a zefektivnil vydávání zločinců mezi zeměmi EU a pomáhá tak v boji proti kriminalitě. Ve zprávě na toto téma, kterou EK ve středu schválila, kárá zejména Itálii, jež jako jediná zatím nepřevedla zatykač do svého právního řádu. České republice vyčítá, že příslušné rámcové rozhodnutí EU do svého právního řádu převedla jen neúplně, a vyzývá ji, spolu s několika dalšími zeměmi, aby nedostatky napravila. Od 1. ledna 2004, kdy většina států začala nová pravidla aplikovat, bylo v EU vydáno 2603 zatykačů. Ze 653 osob v nich uvedených, které se podařilo chytit, bylo do září vydáno 104. Průměrná doba vydání podezřelých se zkrátila z devíti měsíců na 45 dní. V případech, kdy s vydáním souhlasili, to trvalo v průměru jen 18 dní.