Ekonomika

Stát se začal zbavovat velmi špatně vymahatelných úvěrů, které za nižší částky odkoupil od velkých bank v rámci očištění jejich úvěrového portfolia pro pozdější privatizaci. Tyto úvěry shromažďuje státní Konsolidační banka, založená v roce 1991 jako speciální peněžní ústav, pracující bez sítě poboček a pouze pro právnické osoby. Podrobnosti přináší Zdeněk Vališ.

Celkem už jednotlivé vlády odložily do Konsolidační banky od jejího vzniku zhruba 200 miliard problematických úvěrů. Tyto pohledávky představují v podstatě státní dluh a budoucí zatížení pro daňové poplatníky. Zájmem státu přirozeně je tento dluh snížit. A to jde udělat dvěma způsoby: Jednak vymáhat pohledávky od dlužníků přímo, jednak odprodat pohledávky za co nejvýhodnější cenu případným zájemcům. Ti ať si pak s pohledávkou dělají, co chtějí, samozřejmě v mezích zákona. Ke zlepšení výnosnosti pohledávek by měla přispět nově vytvořená finanční skupina Konsolidační banky, složená z jejích dceřinných firem, která zahájila činnost 1.srpna. Podle generálního ředitele banky Kamila Zieglera tak bude jejich jednotný postup vůči dlužníkům účinnější: Členem finanční skupiny Konsolidační banky je také firma Konpo, která odkoupila za 36 miliard korun od Komerční banky její pohledávky v hodnotě 60 miliard. Větší část těchto pohledávek nabídla Konpo v úterý k prodeji, když zveřejnila na internetu seznam šestnácti set dlužníků. Mluvčí Konsolidační banky Jiří Pekárek k tomu dodává: Rozhodnutí Konsolidační banky nabídnout špatné úvěry k prodeji přináší také jednu podstatnou novinku. Po letech tajností se veřejnost dozvídá, kdo jsou vlastně největší dlužníci v Česku. Hříšníky lze najít na adrese www.konpo.cz. Podle logiky podnikání by tyto firmy měly napříště platit za problémové a měly by mít potíže se získáním dalších peněz. Velký nápor má ale Konsolidační banka ještě před sebou. Očekává se totiž příliv problematických úvěrů z bývalé Investiční a Poštovní banky, kterou koncem června převzala Československá obchodní banka. Ta totiž získala od státu plné garance za převzatý majetek a pokud tedy nebude s nějakou jeho částí spokojena, může ji odprodat státní Konsolidační bance. Jinými slovy, Československá obchodní banka se zbaví špatných pohledávek a úměrně tomu se zvýší státní dluh. O kolik, to bude záviset na úspěšnosti operací Konsolidační banky.